AKCIJE
Svetski dan hrane 16. oktobar 2013.

slogan ovogodišnjih aktivnosti: „Zdravlje ljudi zavisi od pravilne ishrane“
Zdravlje ljudi zavisi od održivih sistema proizvodnje hrane Nepravilna ishrana je danas uzrok velikih troškova za društvo, a ispoljava se u više različitih oblika:
• Svako četvrto dete na svetu mlađe od 5 godina je neuhranjeno. Ovo znači da je 165 miliona dece toliko neuhranjeno da nikada neće dostići svoj pun fizički i kognitivni potencijal.
• Oko 2 milijarde ljudi u svetu pati od manjka vitamina i minerala neophodnih za očuvanje zdravlja.
• S druge strane, oko 1,4 milijarde svetskog stanovništva je prekomerno uhranjeno. Svaki treći od njih je gojazan, sa rizikom obolevanja od koronarne srčane bolesti, dijabetesa i drugih poremećaja zdravlja.
Dr Ljuba Grkavac - Spec.socijalne medicine  • © 2011 Dom zdravlja Mladenovac | Created by: softSajt