Rešenje o osnivanju...

Image
Sa sednice Narodnog odbora sreza Kosmajskog koja je održana 18.01.1953 godine...

Autorski tekst...

Image
Autor teksta - Miloradović Milan, ekonomista. Zanimljiv tekst od 30.08.1995. godine...

Direktori DZ Mladenovac

Image
Lista upravnika i direktora Doma zdravlja Mladenovac


Rešenje o osnivanju...

Na osnovu čl. 19,59 tač. 5 i čl. 118 stav 2 ZNOS-a u vezi odluke o finansiranju i poslovanju zdravstvenih ustanova (Službeni list FNRJ br. 14/53 narodni odbor sreza kosmajskog na zajedničkoj sednici odbornika oba veća održanoj dana 18-I-1953 godine u sporazumu sa narodnim odborom gradske opštine u Mladenovcu, donosi: R E Š E N J E O OSNIVANJU DOMA NARODNOG ZDRAVLJA U MLADENOVCU
Pročitaj više

Tekst Milana Miloradovića

ORGANIZACIJA I RAD ZDRAVSTVENE SLUŽBE U MLADENOVCU OD PROGLAŠENJA MLADENOVCA ZA VAROŠ DO 1961. GODINE. Posle proglašenja Mladenovca za varoš, Mladenovac dobija prvog lekara. Pouzdanih podataka nema ko je bio prvi lekar, jer su se lekari često menjali.
Pročitaj ceo tekst...

Direktori Doma zdravlja Mladenovac

Hronološki pregled direktora Doma zdravlja Mladenovac...
Pogledajte...