Adresa sedista:

Kraljice Marije 15
11400 MladenovacPIB:101279394

Matični broj:07007272

Šifra delatnosti:85120

Obveznik PDV-a:DA

Broj tekućeg računa:
840-579561-64 Uprava za trezor
840-579567-46 Uprava za trezor

Ime i prezime ovalašćenog lica:
spec. op.med. dr Dušica Milovanović - direktor

dr. stomatologij Darko Stojanović - pomоćnik direktora


Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana

uslužni telefoni:

ŠALTER: 8241 556

PRIPREMA I: 8241 548
PRIPREMA II: 8241 551
PRIPREMA III: 8241 595
PRIPREMA IV: 8241 550


Važni telefoni

Centrala
011 8241 500
Kontakt
011 8231 980 | 011 8241 500
011 8230 191 (fax)
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana
011 8241 556
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
011 8241 520 (deca) | 011 8241 586 (školska deca)
Služba medicine rada
011 8230 172
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
011 8241 587
Služba za rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku
011 8241 519
Služba polivalentne patronaže
011 8241 584
Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost
Centrala > 011 8241 500
Služba za hitnu medicinsku pomoć
011 8230 094 | 011 8236 009 | 011 8241 517
Služba stomatološku zdravstvenu zaštitu
011 8241 509
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove
011 8241 568
Ambulanta "Keramika"
preseljena u deo glavne zgrade
(opšta praksa/priprema 4)
Ambulanta "Drapšin"
preseljena u deo glavne zgrade
(opšta praksa/staro kućno lečenje)