Službe DZ MLadenovac

U toku 2010.godine došlo je do promena u organizacionoj strukturi Doma zdravlja. Od 1.01.2010.godine u sastavu doma zdravlja je Služba medicine rada koja je ranije pripadala Institutu za rehabilitaciju «Selters» Mladenovac, a od novembra 2010.godine Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost je izdvojena iz doma zdravlja i pripojena Apotekarskoj ustanovi Beograd. U okviru Doma zdravlja Mladenovac sada funkcionišu i pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite sledeće službe:


Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana

 • Služba opšte medicine
  Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana radi od 07.00 do 20.00 časova svakog dana osim nedeljom kad se radno vreme završava u 19.00 časova. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana osim šaltera i intervencija sadrži i 8 lekarskih ordinacija u koje se ulazi preko pripremnih prostorija.
 • Služba kućnog lečenja
  Služba kućnog lečenja radi od 07.00 do 20.00 časova svakog dana i obuhvata odlaske u kućne posete pacijentima.
 • Centar za prevenciju
  Centar za prevenciju je novootvorena služba u kojoj možete pravovremeno dobiti savet i preventivne informacije.

Služba medicine rada

 • Služba medicine rada
  Služba medicine rada - "Keramika". Pripojena Domu zdravlja Mladenovac. Obavlja iste usluge kao i uvek.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece
  Služba radi od 07.00 do 20.00 časova svakog dana osim nedeljom kad se radno vreme završava u 19.00 časova. Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece osim šaltera i intervencija sadrži i 3 lekarske ordinacije u koje se ulazi preko pripremnih prostorija. U okvriru odeljenja je i savetovalište za predškolsku decu.
 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece
  Služba radi od 07.00 do 20.00 časova svakog dana osim nedeljom kad se radno vreme završava u 19.00 časova. Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece osim šaltera i intervencija sadrži i 2 lekarske ordinacije u koje se ulazi preko pripremnih prostorija. U okviru odeljenja je i "Sportiš"
 • Savetovalište za mlade
  Savetovalište za mlade je služba koja organizuje savetovanja, predavanja za školsku decu.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Služba za rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku

Služba polivalentne patronaže

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Služba za hitnu medicinsku pomoć

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove


 • © 2011 Dom zdravlja Mladenovac | Created by: softSajt