Naziv Ime fajla Tip dokumenta Veličina (bytes) Postavljeno
Zahtev za dostavljanjem ponude za klima uredjaje zahtev za ponudom za klime.pdf application/pdf 76211 2024-06-18 12:29:36 Preuzmi
Odluku o dodeli za opremu za hitnu - torbe za hitnu Odluka o dodeli za opremu za hitnu.pdf application/pdf 422311 2024-06-07 13:01:06 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za opremu za hitnu zahtev za ponudom za torbe za hitnu.pdf application/pdf 77854 2024-06-05 11:19:02 Preuzmi
Odluka o dodeli za kontrolu,servisiranje protivpozarnih aparata na hladni vodeni pritisak i merenje pritiska i protocnog kapaciteta vode u hidrantskoj mrezi Odluka o dodeli za kontrolu, servisiranje prot.pozarnih aparata, ispitivanje prot.pozarnih aparata na hladni vod.pritisak i prot.kapac.vode u hidr.mrezi056.pdf application/pdf 32647 2024-05-13 13:15:08 Preuzmi
Obrazac ponude za kontrolu i servisiranje protivpozarnih aparata, ispitivanje protivpozarnih aparata na hladni vodeni pritisak i merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži Obrazac ponude PP aparati.pdf application/pdf 57193 2024-05-07 12:01:33 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za kontrolu i servisiranje protivpozarnih aparata, ispitivanje protivpozarnih aparata na hladni vodeni pritisak i merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži zahtev PP APARATI....pdf application/pdf 53514 2024-05-07 12:00:40 Preuzmi
Odluka o dodeli za pregled i ispitivanje elektricne instalacije niskog napona odluka o dodeli el.inst.niskog napona045.pdf application/pdf 418268 2024-05-07 08:35:52 Preuzmi
Odluka o dodeli za stolice Odluka o dodeli za stolice041.pdf application/pdf 323712 2024-04-25 11:29:24 Preuzmi
Odluka o dodeli za frizider odluka za frizider.pdf application/pdf 421778 2024-04-24 11:38:05 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stolice zahtev za ponudom za stolice.pdf application/pdf 84511 2024-04-24 08:40:09 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za frizider Zahtev za ponudom za frizider.pdf application/pdf 71950 2024-04-23 09:08:08 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za pregled i ispitivanja elektricne instalacije niskog napona zahtev i ponuda EL.pdf application/pdf 76798 2024-04-19 14:16:04 Preuzmi
Odluka o dodeli za stolice Odluka o dodeli za stolice.pdf application/pdf 1414475 2024-04-09 11:19:23 Preuzmi
Odluka o dodeli za skener-stampac odluka o dodeli za skener-stampac.pdf application/pdf 1514333 2024-04-05 12:05:51 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za kancelarijske stolice zahtev za ponudom za kancelarijske stolice.pdf application/pdf 84133 2024-04-02 11:59:45 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stampac - skener zahtev za ponudom za skener.pdf application/pdf 80558 2024-04-01 08:36:04 Preuzmi
Odluka o dodeli za aspirator odluka o dodeli za aspirator.pdf application/pdf 37342 2024-03-20 12:37:58 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za aspirator Zahtev za ponudom za aspirator.pdf application/pdf 75898 2024-03-14 07:53:26 Preuzmi
Odluka o dodeli za oftalmoskop ODUKA O DODELI ZA OFTALMOSKOP.pdf application/pdf 49028 2024-03-13 10:04:43 Preuzmi
Odluka o dodeli za zanatsko građevinske radove na tekućem održavanju objekta zdravstvene ambulante MZ Markovac ODLUKA O DODELI ZA ZANATSKO GRAĐEVINSKE RADOVE MZ.MARKOVAC.pdf application/pdf 54196 2023-11-27 13:55:24 Preuzmi
Izmenjen zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca izmenjen.pdf application/pdf 102206 2023-11-23 11:54:39 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca Zahtev za ponudom za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca.pdf application/pdf 102495 2023-11-21 10:51:08 Preuzmi
Odluka o dodeli za cervikalnu kragnu ODLUKA KRAGNE.pdf application/pdf 47824 2023-10-27 14:13:22 Preuzmi
Odluka o dodeli za stomatolosku opremu ODLUKA STOM.OPREMA.pdf application/pdf 37409 2023-10-27 14:12:20 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stomatolosku opremu Zahtev za ponudom za stomatolosku opremu.pdf application/pdf 83611 2023-10-20 12:11:50 Preuzmi
Odluka o dodeli za generalni remont kompresorskog agregata trudbenik E4NF 1010 odluka o dodeli za generalni remont kompresorskog agregata..pdf application/pdf 40706 2023-09-28 13:47:57 Preuzmi
Odluka o dodeli za pregled i merenje gromobranske instalacije odluka o dodeli za pregled i merenje gromobranske instalacije.pdf application/pdf 55194 2023-09-26 08:29:24 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za servis i popravku kompresorskog agregata Trudbenik E4NF 1010 Izmenjen zahtev za dostavljanje ponude za servis kompresora.pdf application/pdf 77033 2023-09-22 13:51:41 Preuzmi
Odluka o dodeli za stomatoloski materijal - protetika odluka o dodeli stom.materijal protetika.pdf application/pdf 39421 2023-09-19 12:51:33 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za pregled i merenje gromobranske instalacije zahtev za dostavljanje ponude GROMOBRANSKE INSTALACIJE.pdf application/pdf 74315 2023-09-14 09:08:21 Preuzmi
Odluka o dodeli za uniforme za zaposlene Odluka o dodeli za uniforme za zaposlene u Domu zdravlja.pdf application/pdf 1895897 2023-09-12 09:23:42 Preuzmi
Produzen rok za dostavljanje ponuda za stomatoloski materijal Zahtev za ponudom za stomatoloski materijal roduzen rok za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 104341 2023-09-06 11:12:53 Preuzmi
Odluka o dodeli za opremu za hitnu ODLUKA o dodeli za opremu za hitnu.pdf application/pdf 56162 2023-08-30 13:34:42 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stomatoloski materijal - protetika Zahtev za ponudom za stomatoloski materijal protetika.pdf application/pdf 104310 2023-08-28 11:50:18 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke za merenje jacine ambijentalnog ekvivalenta doze, ispitivanje rendgen aparata, licnu dozimetriju i lekarske preglede lica koja rade u zoni zracenja odluka o dodeli za merenje jacine amb.ekv.doze isp.ren.ap.....pdf application/pdf 44368 2023-08-28 10:44:47 Preuzmi
Odluka o dodeli za stomatoloski materijal artikain odluka o dodeli za stom.materijal - artikain.pdf application/pdf 37252 2023-08-23 12:47:34 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za opremu za hitnu sluzbu zahtev za ponudom za opremu za hitnu sluzbu m.pdf application/pdf 80600 2023-08-17 14:26:55 Preuzmi
Odluka o dodeli za opremu za Dom zdravlja ODLUKA o dodeli za opremu za Dom zdravlja.pdf application/pdf 98115 2023-08-17 12:49:17 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za merenje jacine ambijentalnog ekvivalenta doze, ispitivanje rendgen aparata, ličnu dozimetriju i lekarske preglede lica koja rade u zoni zracenja zahtev i ponuda DOZ.pdf application/pdf 87897 2023-08-15 13:02:11 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stom.materijal.artikain Zahtev za ponudom za stomatoloski materijal artikain.pdf application/pdf 80943 2023-08-11 08:28:13 Preuzmi
Odluka o dodeli za stomatoloski materijal odluka o dodeli za stomatoloski materijal.pdf application/pdf 57158 2023-08-07 08:56:01 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za opremu Doma zdravlja zahtev za ponudom za opremu za dom zdravlja.pdf application/pdf 77542 2023-08-02 08:38:56 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke za klima uredjaje Odluka o dodeli za klime.pdf application/pdf 49387 2023-07-27 13:18:03 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stomatoloski materijal Zahtev za ponudom za stomatoloski materijal.pdf application/pdf 177039 2023-07-26 11:23:52 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za klima uredjaje zahtev za ponudom za klime.pdf application/pdf 74991 2023-07-25 09:14:29 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za nabavku klima ODLUKA o obustavi za nabavku klima.pdf application/pdf 47480 2023-07-25 08:40:11 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke za odrzavanje i popravku elektricne instalacije Odluka o dodeli odrzavanje i popr.elek.inst..pdf application/pdf 37879 2023-07-20 08:19:20 Preuzmi
Odluka o dodeli za odrzavanje i popravku klima uredjaja i rashladnih uredjaja Odluka o dodeli odrzavanje i popr.klima uredjaja i rash.ur..pdf application/pdf 41407 2023-07-20 08:18:11 Preuzmi
odluka o dodeli za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije Odluka o dodeli odrzavanje i popr.vod.i kan.inst..pdf application/pdf 39055 2023-07-20 08:16:51 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke za odrzavanje i popravku instalacije grejanja Odluka o dodeli odrzavanje i popr.inst.grejanja.pdf application/pdf 35732 2023-07-20 08:15:11 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za redovan godisnji pregled lifta ODLUKAO DOD.NABAVKE LIFT ODR. 18.07.2023.GOD..pdf application/pdf 49583 2023-07-18 13:56:49 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za nabavku klima uredjaja sa ugradnjom zahtev za ponudom za klime.pdf application/pdf 73344 2023-07-18 11:12:22 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku instacacije grejanja... Zahtev za dost. ponude za odrz. i popr.inst.grejanja....pdf application/pdf 74820 2023-07-13 07:40:48 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku elektricne instalacije i uredjaja... Zahtev za ponudom za odrz.i popravku elek.instal.pdf application/pdf 74283 2023-07-13 07:40:00 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije... Zahtev za dostavljanjem ponude za odr. i popr.vod.i kan.instalacije.pdf application/pdf 74591 2023-07-13 07:39:13 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku klima uredjaja... Zahtev za ponudom za odrz.i pop.klima uredjaja....pdf application/pdf 77139 2023-07-13 07:38:20 Preuzmi
Obrazac ponude za redovan godisnji pregled lifta ponuda LIFT pdf.pdf application/pdf 46578 2023-07-12 12:03:48 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za redovan godisnji pregled lifta zahtev LIFT pdf.pdf application/pdf 56507 2023-07-12 12:03:18 Preuzmi
Odluka o dodeli za racunare i monitore ODLUKA ZA RAC. I MOINITORE 26.5.2025.pdf application/pdf 95514 2023-05-26 12:46:15 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za racunare i monitore zahtev za ponudom za racunare i monitore.pdf application/pdf 80081 2023-05-25 12:26:28 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kontrolu,servisiranje protivpozarnih aparata i merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži Odluka pp aparati.pdf application/pdf 48697 2023-05-15 10:24:03 Preuzmi
Obrazac ponude za kontrolu i servisiranje protivpozarnih aparata i merenje pritiska i protocnog kapaciteta vode u hidrantskoj mrezi PP aparati.pdf application/pdf 53651 2023-05-08 09:25:40 Preuzmi
Zahtev za dostavljanje ponude za kontrolu i servisiranje protivpozarnih aparata i merenje pritiska i protocnog kapaciteta vode u hidrantskoj mrezi zahtev PP APARATI 1.pdf application/pdf 52927 2023-05-08 09:23:34 Preuzmi
Odluka o dodeli za odrzavanje i popravku telefonske centrale Odluka o dodeli za odr.tel.centrale.pdf application/pdf 37388 2023-05-03 08:52:16 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za server Odluka o dodeli za server.pdf application/pdf 101595 2023-04-19 11:11:16 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za server Zahtev za ponudom za server.pdf application/pdf 103559 2023-04-13 11:13:22 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku telefonske centrale Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje telefonske centrale..pdf application/pdf 88779 2023-04-04 08:32:02 Preuzmi
Odluka o dodeli za uslugu izrade akta Procene rizika od katastrofa i izrada akta Plana zastite i spasavanja Odluka o dodeli za uslugu izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.pdf application/pdf 73607 2023-03-20 11:31:19 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke za periodicnu obnovu znanja zaposlenih u zoni jonizujućeg zracenja Odluka periodična obnova znanja.pdf application/pdf 42461 2023-03-09 11:56:06 Preuzmi
Izmenjen zahtev za dostavljanjem ponude za izradu akta Procene rizika od katastrofa i izrada akta Plana zastite i spasavanja Izmenjen zahtev za dostavljanjem ponude za izradu akta procene rizika...pdf application/pdf 128859 2023-03-09 09:19:46 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za izradu akta Procene rizika od katastrofa i izrada akta Plana zastite i spasavanja Zahtev za dostavljanjem ponude za izradu akta procene rizika od katastrofa i izrada akta Plana zaštite i spasavanja.pdf application/pdf 128565 2023-03-08 12:09:48 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za periodicnu obnovu znanja Zahtev za dostavljanjem ponude za periodicnu obnovu znanja.pdf application/pdf 71551 2023-03-01 13:35:58 Preuzmi
Odluka o dodeli periodično odrzavanje dizel - električnog agregata odluka dea PDF.pdf application/pdf 37089 2023-03-01 11:03:24 Preuzmi
Plan javnih nabavki 2023. godina Plan javnih nabavki portal-pdf.pdf application/pdf 39506 2023-03-01 08:48:23 Preuzmi
Plan javnih nabavki 2023. godina Plan javnih nabavki portal.xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spre 13088 2023-03-01 08:46:44 Preuzmi
Odluka o odoeli za autogume odluka-autogume skenirana.pdf application/pdf 43372 2022-10-27 14:17:06 Preuzmi
Odluka o dodeli za medicinski sitan iventar odluka o dodeli med.sitan iventar.pdf application/pdf 53936 2022-10-26 11:56:23 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za gume Zahtev za ponudom za gume.pdf application/pdf 69732 2022-10-26 10:08:06 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za med.sitan iventar Zahtev za ponudom za med.pot.mat.pdf application/pdf 77016 2022-10-19 11:57:01 Preuzmi
Odluka o dodeli za stomatoloski materijal anestetik lidokain odluka-za anestetik.pdf application/pdf 36846 2022-10-17 13:08:31 Preuzmi
Produzen rok za dostavljanjem ponude za stomatoloski materijal za anestetik Produzen rok za dostavljanjem ponude za stomatoloski materijal anestetik.pdf application/pdf 80409 2022-10-05 11:19:39 Preuzmi
Odluka o obustavi za rendgen opremu odluka-rendgen oprema.pdf application/pdf 36813 2022-10-04 13:37:14 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stom.materijal anestetik lidokain Zahtev za ponudom za stomatoloski materijal anestetik.pdf application/pdf 80139 2022-09-27 11:45:28 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za mamo kasete Zahtev za dostavljanjem ponude za mamo kasete.pdf application/pdf 81294 2022-09-02 12:47:15 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke ispod pragova do kojih se zakon ne primenjuje za uslugu merenje jacine ambijentalnog ekvivalenta doze, ispitivanje rendgen aparata, licnu dozimetriju i lekarske preglede odluka o dodeli jac.amb.ekv.doze.pdf application/pdf 41973 2022-08-29 11:29:12 Preuzmi
Zahtev za nabavku u skladu sa pravinikom o blizem uredjivanju postupaka nabavki zahtev za nabavku.pdf application/pdf 23466 2022-08-23 08:50:59 Preuzmi
Pravilnik o blizem uredjivanju postupaka nabavki interni akt.pdf application/pdf 854855 2022-08-23 08:49:33 Preuzmi
Odluka o obustavi za stomatoloski materijal anestetik lidokain Odluka o obustavi stom.mat..pdf application/pdf 33718 2022-08-17 14:26:08 Preuzmi
Odluka o dodeli za stomatoloski materijal Odluka o dodeli za stom.mat..pdf application/pdf 67195 2022-08-17 14:25:25 Preuzmi
Zahtev za dostavljanje ponude za merenje jacine ambijetalnog ekvivalenta doze, ispitivanje rendgen aparata, ličnu dozimetriju i lekarske preglede lica koja rade u zoni zracenja Zahtev za dostavljanje ponude za merenje jacine ambijetalnog ekvivalenta doze, ispitivanje rendgen aparata, licnu dozimetriju i lekarske preglede lica koja rade u zoni zracenja.pdf application/pdf 87720 2022-08-11 10:38:33 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku instalacija grejanja Odluka o dodeli ugovora za odr.i pop.grejanja.pdf application/pdf 40808 2022-07-20 12:26:45 Preuzmi
Odluka o odrzavanju i popravci vodovodne i kanalizacione instalacije Odluka o odrzavanju i pop.vod.i kan.instalacije.pdf application/pdf 41710 2022-07-20 12:23:18 Preuzmi
Odluka o dodeli za odrzavanje i popravku elektricne instalacije Odluka o odrzavanju elek.inst..pdf application/pdf 38799 2022-07-20 12:18:05 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za mamo kasete Odluka o obustavi za rendgen opremu.pdf application/pdf 36455 2022-07-15 11:02:04 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stomatoloski materijal Zahtev za dostavljanjem ponude za stomatoloski materijal.pdf application/pdf 181487 2022-07-15 08:40:45 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku električne instalacije opreme i uredjaja Zahtev za ponudom za odrz.i popravku elek.instal..pdf application/pdf 74741 2022-07-11 11:52:57 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku instalacije grejanja Zahtev za dost. ponude za odrz.i popr.inst. grejanja.pdf application/pdf 75427 2022-07-11 11:51:21 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije opreme i uredjaja Zahtev za ponudom za odrz.i popravku vodovodne i kanaliz.instal..pdf application/pdf 75021 2022-07-11 11:45:46 Preuzmi
Odluka o dodeli za zubarsku kecelju za ortopan odluka o dodeli za kecelju za ortopan.pdf application/pdf 42607 2022-07-11 08:47:27 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za redovan godišnji pregled lifta Odluka o dodeli red.god.pregled lifta.pdf application/pdf 50481 2022-07-05 12:47:17 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za rendgen opremu Zahtev za dostavljanjem ponude za mamo kasete.pdf application/pdf 82140 2022-06-24 13:01:59 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za zubarsku kecelju za ortopan Zahtev za dos.ponude za opremu za kecelju za ortop.pdf application/pdf 79824 2022-06-24 13:01:24 Preuzmi
Obrazac ponude za redovan godisnji pregled lifta ponuda LIFT.pdf application/pdf 46578 2022-06-24 12:36:36 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za redovan godisnji pregled lifta zahtev LIFT.pdf application/pdf 56502 2022-06-24 12:35:30 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku klima uredjaja i rashladnih uredjaja Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.klima ur..pdf application/pdf 39663 2022-06-13 11:45:13 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za održavanje i popravku klima uređaja i rashladnih uređaja Zahtev za ponudom za odrz.i popr.klima ur.i rashl.ur..pdf application/pdf 77611 2022-06-02 11:24:05 Preuzmi
Odluka o dodeli za kontrolu,servisiranje protivpožarnih aparata i merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži ( koji se radi dva puta godisnje), kao i ispitivanje PP aparata na HVP odluka o dodeli za kont.serv.protivpozarnih aparata i mer.prit..pdf application/pdf 40059 2022-05-10 09:13:04 Preuzmi
Odluka o dodeli za odrzavanje i popravku kompresora Odluka o dodeli za odrzavanje i popravku kompresora.pdf application/pdf 38428 2022-04-28 14:20:54 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke ispod pragova do kojih se zakon ne primenjuje za invalidska kolica Odluka o dodeli za invalidska kolica.pdf application/pdf 43411 2022-04-26 10:53:10 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanjem i popravkom kompresora Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje kompresora.pdf application/pdf 77203 2022-04-21 12:03:13 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke za dokumentaciju za registraciju, licencu i koriscenje izvora zracenja odluka za dokumentaciju za registraciju, licnecu i korišćenje izvora zracenja.pdf application/pdf 49871 2022-04-18 12:43:14 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za invalidska kolica zahtev za dostavljanjem ponude za invalidska kolica.pdf application/pdf 72882 2022-04-14 10:49:37 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za dokumentaciju za registraciju, licencu i korišćenje izvora zracenja Zahtev za dostavljanjem ponude za dokumentaciju za registraciju, licencu i korišćenje izvora zracenja.pdf application/pdf 70705 2022-04-06 13:35:11 Preuzmi
Odluka o dodeli za nabavku fiskalnih kasa Odluka o dodeli za fiskalne kase.pdf application/pdf 37192 2022-04-01 12:30:15 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za etaloniranje manometara, ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti, ispitivanje cevovoda komprimovanog vazduha i ispitivanje rezervoara na HVP odluka o dodeli za etaloniranje manometara.....pdf application/pdf 48674 2022-03-30 14:38:58 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za servis kompresora odluka o dodeli za servis kompresora.pdf application/pdf 46765 2022-03-24 12:12:00 Preuzmi
Izmenjen zahtev za dostavljanjem ponude za nabavku fiskalnih kasa Izmenjen zahtev za ponudom za fiskalne kase.pdf application/pdf 85870 2022-03-24 11:42:05 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za fiskalne kase zahtev za ponudom za fiskalne kase.pdf application/pdf 85982 2022-03-23 11:24:06 Preuzmi
Odrzavanje i popravka telefonske centralle odluka odr.telefonske centrale.pdf application/pdf 35903 2022-03-18 12:20:18 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za etaloniranje manometara, ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti, ispitivanje cevovoda kompimovanog vazduha i ispitivanje rezervoara na HVP Zahtev za dostavljanjem ponude za manometre,ventile sigurnosti.....pdf application/pdf 71200 2022-03-17 09:11:49 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za servis kompresora Zahtev za dostavljanjem ponude za servis kompresora pdf.pdf application/pdf 61803 2022-03-16 08:04:39 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku telefonske centrale Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje telefonske centrale DZM za 2022.g.pdf application/pdf 88652 2022-03-09 13:36:42 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za periodičnu obnovu znanja zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja Zahtev za dostavljanjem ponude za periodicnu obnovu znanja.pdf application/pdf 71427 2022-03-03 13:10:34 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke ispod pragova do kojih se zakon ne primenjuje za neregistrovane lekove Odluka o dodeli za nabavku lekova.pdf application/pdf 37969 2022-02-25 12:47:08 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke ispod pragova do kojih se zakon ne primenjuje za uredjaj za preciscavanje vode Odluka o dodeli za uredjaj za preciscavanje vode.pdf application/pdf 40588 2022-02-18 12:21:49 Preuzmi
Zahev za dostavljanjem ponude za neregistrovane lekove zahtev za ponudom za neregistrovane lekove.pdf application/pdf 74300 2022-02-18 09:09:53 Preuzmi
Izmenjen zahtev za dostavljanjem ponude za uredjaj za preciscavanje vode sa omeksivacem Izmenjen zahtev za ponudom za uredjaj za preciscavanje vode.pdf application/pdf 81344 2022-02-09 11:12:58 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za uredjaj za preciscavanje vode sa omeksivacem zahtev za ponudom za uredjaj za preciscavanje vode.pdf application/pdf 80871 2022-02-09 09:07:44 Preuzmi
Odluka o dodeli nabavke ispod pragova do kojih se zakon ne primewuje za stolicu za pacijenta, za terapiju i uzimanje krvi odluka za stolicu skenirana.pdf application/pdf 40598 2022-02-08 09:23:21 Preuzmi
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki i plan javnih nabavki za 2022. godinu usvaje plana i plan 2022..pdf application/pdf 153048 2022-02-07 13:36:29 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stolicu za pacijenta, za terapiju i uzimanje krvi zahtev za ponudom za stolicu za pacijenta.pdf application/pdf 76751 2022-01-25 13:26:48 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca odluka o dodeli za odr.i popr.kompj.opreme i stampaca.pdf application/pdf 40240 2022-01-13 13:53:34 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca Odrzavanje i popravka komjuterske opreme i stampaca.pdf application/pdf 102045 2021-11-19 12:54:14 Preuzmi
Zahtev za ponudom za autogume Zahtev za ponudom za 2 gume.pdf application/pdf 70518 2021-11-03 08:19:00 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za autogume Zahtev za ponudom za 6 guma.pdf application/pdf 70773 2021-11-01 14:09:01 Preuzmi
Odluka o dodeli za ispitivanje uslova radne okoline... odluka ispitivanje uslova radne okoline.pdf application/pdf 83692 2021-10-14 14:38:04 Preuzmi
Zahtev za dostavljanje ponude za ispitivanje uslova radne okoline, za pregled i ispitivanje elektricne i gromobranske instalacije i opreme za rad zahtev i ponuda ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE 21.pdf application/pdf 88252 2021-10-04 08:38:14 Preuzmi
Ponuda za tehnicko periodicno odrzavanje i za dodatne radove na dizel elektricnom agregatu ponuda za servis i dodatne radove dea.pdf application/pdf 53058 2021-09-21 11:39:29 Preuzmi
Zahtev za dostavljanje ponuda za tehnicko periodicno odrzavanje i dodatne radova na dizel elektricnom agregatu zahtev DEA 1.pdf application/pdf 58867 2021-09-21 11:38:14 Preuzmi
Odluka o dodeli za frizider za vakcine Skenirana odluka o dodeli za frizider za vakcine.pdf application/pdf 106418 2021-09-09 09:10:05 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za spric za ispiranje uha zahtev za ponudom za spric za ispiranje uha.pdf application/pdf 70433 2021-08-31 12:44:23 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za klima uredjaj zahtev za ponudom za klimu.pdf application/pdf 69991 2021-08-30 12:25:05 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za frizider za vakcine Zahtev za ponudom za frizider.pdf application/pdf 71653 2021-08-26 12:19:21 Preuzmi
ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA MERENJE JACINE AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE, ISPITIVANJE RENDGEN APARATA, LICNU DOZIMETRIJU I LEKARSKE PREGLEDE LICA KOJA RADE U ZONI ZRACENJA zahtev i ponuda DOZ.pdf application/pdf 77632 2021-08-25 08:46:32 Preuzmi
Izmenjen zahtev za dostavljanjem ponuda za odrzavanjem i popravkom instalacija grejanja Izmenjen zahtev za dost. ponude za odrz. i popr.instalacija grejanja.pdf application/pdf 75075 2021-07-28 11:41:47 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku elektricne instalacije Zahtev za dost. ponude za odrz.i popravku elek.instal.pdf application/pdf 74212 2021-07-27 13:04:27 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku klima uredjaja Zahtev za dostav. ponude za odrz.i popravku klima uredjaja.pdf application/pdf 77115 2021-07-27 12:29:34 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku parnog grejanja Zahtev za dost. ponude za odrz.i popr.parnog grejanja.pdf application/pdf 73099 2021-07-27 12:28:22 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije Zahtev za dost. ponude za odrz.i popravku vodovodne i kanaliz.instal..pdf application/pdf 74694 2021-07-27 12:26:29 Preuzmi
Obrazac ponude za redovan godisnji servis lifta ponuda LIFT.pdf application/pdf 46578 2021-07-02 13:00:52 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za redovan servis lifta zahtev LIFT.pdf application/pdf 56795 2021-07-02 12:59:49 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za nabavku klima uredjaja zahtev za ponudom za klime.pdf application/pdf 69879 2021-06-30 09:16:20 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stomatoloski materijal Zahtev za ponudom za stomatoloski materijal za artikain.pdf application/pdf 79771 2021-06-10 12:52:15 Preuzmi
Elaborat o energetskoj efikasnosti koji je sastavni deo zahteva za izradu energetskog sertifikata Elaborat o energetskoj efikasnosti.pdf application/pdf 7614601 2021-06-03 14:13:20 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za izradu energetskog sertifikata Zahtev za ponudom za izradu energetskog sertifikata.pdf application/pdf 71106 2021-06-03 14:01:03 Preuzmi
Izmenjen zahtev za dostavljanjem ponuda za stomatoloski materijal Zahtev za ponudom za stomatoloski materijal izmenjena.docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.word 72134 2021-05-14 12:08:08 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za stomatoloski materijal Zahtev za ponudom za stomatoloski materijal zvanicno.docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.word 72180 2021-05-10 14:11:22 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za vodovodni, kanalizacioni, tehnički i elektromaterijal vodovodni,kanalizacioni,elektro i tehnicki materijal.doc application/msword 406016 2021-04-23 12:54:21 Preuzmi
Zahtev za dostavljanje ponude za kontrolu i servisiranje protivpožarnih aparata i merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži. ponuda PP APARATI.doc application/msword 41472 2021-04-20 12:49:00 Preuzmi
Zahtev za dostavljanje ponude za kontrolu i servisiranje protivpožarnih aparata i merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži. zahtev PP APARATI 1.doc application/msword 1246720 2021-04-20 12:48:34 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje i popravku telefonske centrale Doma zdravlja Mladenovac Zahtev za dostavljanjem ponude za odrzavanje telefonske centrale DZM za 2021.g..doc application/msword 57344 2021-02-22 07:46:41 Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2021. godinu izmenjen. plan javnih nabavki 2021. godina izmenjen prvi put za portal.pdf application/pdf 42517 2021-02-04 11:09:57 Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2021. godinu izmenjen plan javnih nabavki 2021. godina izmenjen prvi put za portal.xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spre 492851 2021-02-04 11:03:39 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za toalet papir ob. o zaklj.ugov. za toalet papir partija 2.pdf application/pdf 62309 2021-01-28 06:28:07 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kutije za medicinski otpad ob. o zaklj.ugov.za kutije za med.otpad partija 1.pdf application/pdf 62724 2021-01-28 06:26:08 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton ob. o zaklj.ugov.odrz.inf.sist.zdr.ustanove E-karton.pdf application/pdf 60872 2021-01-26 10:32:53 Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2021. godinu plan nabavki 2021. godina konacan za portal.xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spre 493196 2021-01-21 12:48:29 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za neregistrovane lekove Zahtev za dostavljanjem ponude za neregistrovane lekove.pdf application/pdf 73999 2021-01-14 12:21:37 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 63666 2020-12-31 14:35:03 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov. partija 1.pdf application/pdf 61901 2020-12-31 14:34:30 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 62947 2020-12-31 14:30:59 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu partija 2 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 2.pdf application/pdf 60168 2020-12-31 12:11:49 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu partija 1 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 1.pdf application/pdf 60348 2020-12-31 12:09:55 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme Odluka o dodeli ugovora odr.stom.opreme.pdf application/pdf 142099 2020-12-16 14:32:14 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kutije za medicinski otpad i toalet papir Odluka o dodeli ugovora za kut.za med.otpad i toalet papir.pdf application/pdf 114525 2020-12-15 13:33:12 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu Odluka o dodeli ugovora za kanc.mat.i obr.u zdravstvu.pdf application/pdf 120843 2020-12-10 13:05:20 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.sanitetski partija 3..pdf application/pdf 63654 2020-12-07 14:34:12 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.sanitetski partija 1.pdf application/pdf 61908 2020-12-07 14:32:32 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme konkursna dok.odr.stom.opreme.pdf application/pdf 330327 2020-12-04 13:42:20 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme poziv za podn.ponuda za odr.stom.opreme.pdf application/pdf 100073 2020-12-04 13:39:40 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za sanitetski i ostali materijal za partiju 4 i 5 obavestenje o obustavi postupka za san.mat.partije 4 i 5.pdf application/pdf 57062 2020-12-02 08:59:36 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kutije za medicinski otpad i toalet papir konkursna dok.kutije za med.otp. i toalet papir.pdf application/pdf 290360 2020-12-01 13:05:44 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kutije za medicinski otpad i toalet papir poziv za podn.ponuda za kut.za med.otpad.pdf application/pdf 98782 2020-12-01 13:02:48 Preuzmi
Plan nabavki za 2020. godinu plan nabavki 2020.pdf application/pdf 32934 2020-11-27 14:31:28 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu konkursna dokumentacija za kan.mat.i obr.u zdr..pdf application/pdf 331302 2020-11-26 14:42:35 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu poziv za podn.ponuda za kan. mat. i obr.u zdrav..pdf application/pdf 98971 2020-11-26 14:40:36 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za sanitetski i ostali materijal Odluka o dodeli ugovora za sanitetski i ostali materijal.pdf application/pdf 134081 2020-11-18 13:29:14 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za sanitetski i ostali materijal za partije 4 i 5 Odluka o obustavi postupka.pdf application/pdf 70981 2020-11-18 13:21:24 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal konkursna dokumentacija sanitetski materijal.pdf application/pdf 329892 2020-10-29 14:13:09 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sanitetski i ostali materijal poziv za podn.ponuda za sanitetski i ostali mat..pdf application/pdf 98282 2020-10-29 14:11:51 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za spriceve i igle i potrosni materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.spricevi i igle partija 1.pdf application/pdf 58484 2020-08-17 12:34:59 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E - karton Odluka o dodeli ugovora za odr.inf.sistema zdr.‚ustanove.pdf application/pdf 87920 2020-08-11 09:16:09 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, elektricne instalacije, klima uređaja, rashladnih uređaja i parnog grejanja Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vod.i kan.ins.elek.ins.klima uredja i parnog grejanja.pdf application/pdf 140861 2020-08-07 12:45:15 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sredstva za odr.higijene ob. o zaklj.ugov.sredstva za odr.higijene.pdf application/pdf 59701 2020-08-07 09:00:33 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle i potrosni materijal Odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle i potrosni materijal.pdf application/pdf 111670 2020-08-03 12:06:57 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanjem ponuda za odr.i popr.vodovodne i kanalizacione inst.elek.inst.klima ur.i rashl.ur.i parnog grejanja Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda 1.pdf application/pdf 69969 2020-07-23 10:42:53 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton konk.dok.preg.pos.odr.E-kartona.pdf application/pdf 446130 2020-07-21 11:52:15 Preuzmi
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda Obavestenje o pok.preg.postupka odr. E-kartona.pdf application/pdf 56053 2020-07-21 11:46:10 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za spriceve i igle i potrosni materijal Izmenjena konkursna dok.spricevi i igle.pdf application/pdf 300653 2020-07-17 12:20:58 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za spriceve i igle i potrosni materijal pitanje i odgovor na post.pitanje za spriceve i igle i potr.materijal.pdf application/pdf 50851 2020-07-17 12:19:22 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za sredstva za odrzavanje higijene Odluka o dodeli ugovora sredstva za odr.higijene.pdf application/pdf 100361 2020-07-16 13:48:18 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za osiguranje objekata, opreme i obavezno osiguranje zaposlenih ob. o zaklj.ugov.osiguranje.pdf application/pdf 59713 2020-07-15 13:46:02 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za lekove sa liste B i liste D lekova za 2019 godinu ob. o zaklj.ugov.MEDICA LINEA PHARM d.o.o 4171.pdf application/pdf 61870 2020-07-15 13:24:47 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za lekove sa liste B i liste D lekova za 2019 godinu ob. o zaklj.ugov.Farmalogist 4032.pdf application/pdf 61468 2020-07-15 12:46:52 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca ob. o zaklj.ugov.odr.i popr.kompj.opreme.pdf application/pdf 61204 2020-07-15 11:39:19 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za spriceve i igle i potrosni materijal konkursna dok.spricevi i igle i potr.materijal.pdf application/pdf 300380 2020-07-14 13:59:56 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za spriceve i igle i potrosni materijal poziv za podn.ponuda za spriceve i igle i potr.mat.pdf application/pdf 99057 2020-07-14 13:55:01 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za odr.i popr.vodov.i kan.inst.elek.inst.klima uredj.i rash.uredj. i parnog grejanja Izmenjena konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.klima ur.rash.ur.i parnog grejanja.pdf application/pdf 316197 2020-07-13 12:23:41 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanjem ponuda za odr.i popr.vodovodne i kanalizacione inst.elek.inst.klima ur.i rashl.ur.i parnog grejanja Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za od.vod.i kan.ins.el.ins.klima ur.i rash.i parnog grejanja.pdf application/pdf 70091 2020-07-13 12:20:36 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije električne instalacije, klima uređaja , rashladnih uređaja i parnog grejanja konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.klima uredjaja i parnog grejanja.pdf application/pdf 316023 2020-07-10 12:27:05 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije električne instalacije, klima uređaja , rashladnih uređaja i parnog grejanja poziv za podn.ponuda za odr.vod.kan.elek.ins.klima uredjaja,rash.uredj.i parnog grejanja.pdf application/pdf 103136 2020-07-10 12:25:11 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za naftne derivate ob. o zaklj.ugov.za naftne derivate.pdf application/pdf 59163 2020-07-09 10:34:20 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca Odluka o dodeli ugovora za odrz.i popr.kompj.opreme i stampaca.pdf application/pdf 98925 2020-07-06 09:31:05 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sredstva za odrzavanje higijene konkursna dokumentacija sredstva za odr.higijene.pdf application/pdf 293197 2020-07-02 13:22:34 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sredstva za odrzavanje higijene poziv za podn.ponuda za sred.za od.higijene.pdf application/pdf 98380 2020-07-02 13:19:52 Preuzmi
Лекови са листе Б и листе Д лекова за 2019. годину ob. o zaklj.ugov.Phoenih Pharma 3205.pdf application/pdf 62723 2020-07-01 14:35:14 Preuzmi
Лекови са листе Б и листе Д лекова за 2019. годину ob. o zaklj.ugov. Vega 3848.pdf application/pdf 61787 2020-07-01 14:19:33 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za naftne derivate Odluka o dodeli ugovora za naftne derivate.pdf application/pdf 98711 2020-06-15 12:55:57 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku komjuterske opreme i stampaca konkursna dokumentacija odr.i popr.kompj.opreme i stampaca.pdf application/pdf 290290 2020-06-11 11:49:54 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca poziv za podn.ponuda za odr.i pop.kompj.op.i stamp..pdf application/pdf 100979 2020-06-11 11:46:13 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za osiguranje objekata, opreme i obavezno osiguranje zaposlenih Odluka o dodeli ugovora za osiguranje.pdf application/pdf 98058 2020-06-10 12:29:53 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za pranje vesa ob. o zaklj.ugov.pranje vesa.pdf application/pdf 61493 2020-06-10 07:38:11 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za stomatoloski materijal obavestenje o obustavi postupka za stom.mat..pdf application/pdf 56888 2020-06-09 13:41:58 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal vetmetal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.vetmetal.pdf application/pdf 58939 2020-06-09 13:22:52 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal Akord-dental ob. o zaklj.ugov.stom.mat.akord dental.pdf application/pdf 60085 2020-06-09 13:07:45 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Citostatike sa liste B i liste D liste lekova za 2019 godinu Medikunion ob. o zaklj.ugov. MEDIKUNION 2563.pdf application/pdf 62425 2020-06-02 13:14:58 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Citostatike sa liste B i liste D liste lekova za 2019 godinu Medica Linea Pharm ob. o zaklj.ugov._EDICA LINEA PHARM d.o.o 2882.pdf application/pdf 62038 2020-06-02 12:44:40 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za osiguranje objekata, opreme i obavezno osiguranje zaposlenih konkursna dokumentacija osiguranje.pdf application/pdf 322875 2020-05-29 13:38:02 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za osiguranje objekata, opreme i obavezno osiguranje zaposlenih poziv za podn.ponuda za osiguranje.pdf application/pdf 99038 2020-05-29 13:33:20 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za pranje vesa Odluka o dodeli ugovora za pranje vesa.pdf application/pdf 103829 2020-05-26 14:31:00 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za naftne derivate Izmenjena konkursna dok.naftni derivati.pdf application/pdf 281149 2020-05-22 13:45:29 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za naftne derivate pitanje i odgovor na post.pitanje naftni derivati.pdf application/pdf 54665 2020-05-22 08:50:16 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za naftne derivate konkursna dokumentacija naftni derivati.pdf application/pdf 280472 2020-05-12 13:02:29 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za naftne derivate poziv za podn.ponuda naftni derivati.pdf application/pdf 96889 2020-05-12 12:56:37 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za stomatoloski materijal Odluka o obustavi postupka za stomatoloski materijal.pdf application/pdf 62064 2020-05-08 13:39:02 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za stomatoloski materijal Odluka o dodeli ugovora za stomatoloski materijal.pdf application/pdf 122799 2020-05-08 13:31:36 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za pranje vesa konkursna dokumentacija pranje vesa.pdf application/pdf 273612 2020-05-08 12:52:01 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za pranje vesa poziv za podn.ponuda za pranje vesa.pdf application/pdf 99007 2020-05-08 12:50:27 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Citostatike sa liste B i liste D liste lekova za 2019 godinu Farmalogist ob. o zaklj.ugov.Farmalogist 2525.pdf application/pdf 61519 2020-05-04 09:24:05 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Citostatike sa liste B i liste D liste lekova za 2019 godinu ob. o zaklj.ugov. Vega 1229.pdf application/pdf 61390 2020-04-28 13:17:33 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Citostatike sa liste B i liste D liste lekova za 2019 godinu za partiju 9. ob. o zaklj.ugov.1828.pdf application/pdf 62976 2020-04-28 11:16:10 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Citostatike sa liste B i liste D liste lekova za 2019 godinu za partiju 9 ob. o zaklj.ugov.Phoenih Pharma.doc application/msword 37888 2020-04-27 10:48:24 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za stomatoloski materijal konkursna dokumentacija stom.mat..pdf application/pdf 328507 2020-04-24 12:02:04 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za stomatoloski materijal poziv za podn.ponuda za stom. mat.pdf application/pdf 98397 2020-04-24 11:53:53 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 6 ob. o zaklj.ugov.lab.mat. part.6.pdf application/pdf 60941 2020-04-14 08:45:36 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.lab.mat. part.3.pdf application/pdf 60108 2020-04-14 08:36:41 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 2.pdf application/pdf 60196 2020-04-14 08:29:15 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal za partije 1,2,3 i 12 ob. o zaklj.ugov.stom.mat.neoyudent.pdf application/pdf 61472 2020-04-09 12:03:55 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.lab.mat. part.1.pdf application/pdf 64768 2020-04-07 11:06:00 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov.lab.mat. part.5.pdf application/pdf 59094 2020-04-06 08:43:50 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 4 ob. o zaklj.ugov.lab.mat. part.4.pdf application/pdf 64356 2020-04-06 08:37:31 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za implementaciju i odrzavanje modula ob. o zaklj.ugov.odr.modula.pdf application/pdf 59553 2020-04-02 07:49:26 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za stomatoloski materijal obavestenje o obustavi postupka za stom.mat.za odr.partije.pdf application/pdf 61617 2020-04-01 12:06:39 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za stomatoloski materijal Odluka o obustavi postupka za stom.materijal za određene partije.pdf application/pdf 64768 2020-03-24 12:58:16 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za stomatoloski materijal Odluka o dodeli ugovora za stom.mat..pdf application/pdf 119545 2020-03-24 12:56:13 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za stomatoloski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje 3.pdf application/pdf 54844 2020-03-18 13:17:23 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za stomatoloski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje 2.pdf application/pdf 53349 2020-03-17 13:41:49 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za stomatoloski materijal Izmenjena konkursna dokumentacija po zahtevu ponudjaca.pdf application/pdf 437993 2020-03-12 14:11:07 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanjem ponuda za stomatoloski materijal Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda 12.03..pdf application/pdf 66545 2020-03-12 14:10:36 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za stomatoloski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje stom.mat. po zahtevu ponudjaca.pdf application/pdf 64418 2020-03-12 14:10:04 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanjem ponuda za stomatoloski materijal Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda stom.mat..pdf application/pdf 66880 2020-03-11 14:15:41 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za laboratorijski materijal Odluka o dodeli ugovora za laborat.materijal.pdf application/pdf 168750 2020-03-10 14:12:47 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za stomatoloski materijal Izmenjena konkursna dokumentacija stom.mat..pdf application/pdf 437544 2020-03-05 13:16:00 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za stomatoloski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje stom.mat..pdf application/pdf 59535 2020-03-05 13:15:29 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za GPS pracenje vozila ob. o zaklj.ugov.gps pracenje vozila partija 2.pdf application/pdf 60930 2020-03-05 08:19:58 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za stomatoloski materijal konkursna dokumentacija stom.materijal.pdf application/pdf 438797 2020-03-03 13:42:29 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za stomatoloski materijal poziv za podn.ponuda za stom. mat.pdf application/pdf 98275 2020-03-03 13:41:37 Preuzmi
Оdluka o dodeli ugovora za implementaciju i odrzavanje modula Odluka o dodeli ugovora za od.modula.pdf application/pdf 96754 2020-03-02 12:25:24 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za implementaciju i odrzavanje modula konkursna dok.impl.i odr.modula.pdf application/pdf 280101 2020-02-18 14:33:23 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za implementaciju i odrzavanje modula poziv za podn.ponuda za impl.i odr.modula.pdf application/pdf 98341 2020-02-18 14:29:51 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za uslugu mobilne telefonije i GPS praćenje vozila Odluka o dodeli ugovora za uslugu mob.telef.i GPS pracenje vozila.pdf application/pdf 100931 2020-02-05 14:04:18 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.med.opreme partija 4 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 4.pdf application/pdf 62569 2020-02-05 10:20:37 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku medicinske opreme partija 2 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 2.pdf application/pdf 62369 2020-02-05 10:17:09 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku medicinske opreme partija 1 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 1.pdf application/pdf 62641 2020-02-05 10:15:24 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za laboratorijski materijal Konkursna dokumentacija lab.mater..pdf application/pdf 353169 2020-02-04 07:47:00 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za laboratorijski materijal poziv za podn.ponuda za lab. mat..pdf application/pdf 104842 2020-02-04 07:42:43 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kasko osiguranje vozila ob. o zaklj.ugov.kasko os..pdf application/pdf 59071 2020-02-03 09:00:39 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kutije za medicinski otpad i toalet papir partija 1 ob. o zaklj.ugov.za kutije za med.otpad. partija 1.pdf application/pdf 62743 2020-01-27 14:02:58 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za uslugu mobilne telefonije i GPS pracenje vozila Izmenjena konkursna dok.za uslugu mob.telefonije i GPS pracenje vozila.pdf application/pdf 346321 2020-01-24 13:01:38 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za uslugu mobilne telefonije i GPS pracenje vozila Obavestenje o produzenju roka za uslugu mobilne telefonije i gps pracenje vozila.pdf application/pdf 70693 2020-01-24 12:02:22 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za uslugu mobilne telefonije i GPS pracenje vozila pitanje i odgovor na post.pitanje za uslugu mobilne tel.i gps pracenje vozila.pdf application/pdf 58912 2020-01-24 11:57:48 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kasko osiguranje vozila Odluka o dodeli ugovora za kasko osiguranje vozila.pdf application/pdf 101564 2020-01-24 08:16:05 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za tehnicki partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 61702 2020-01-22 13:14:29 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za elektromaterijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 61418 2020-01-22 13:13:57 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za vodovodni i kanalizacioni materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 61702 2020-01-22 13:09:21 Preuzmi
konkursna dokumentacija za uslugu mobilne telefonije i GPS pracenje vozila konkursna dok.za uslugu mob.telef.i pracenje vozila.pdf application/pdf 346188 2020-01-20 13:34:04 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za uslugu mobilne telefonije i GPS pracenje vozila poziv za podn.ponuda za uslugu mob.tel.i pracenje vozila.pdf application/pdf 102714 2020-01-20 13:26:57 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za toalet papir partija 2 ob. o zaklj.ugov.za toalet papir.partija 2.pdf application/pdf 62314 2020-01-16 13:22:17 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.med.opreme partija 7 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 7.pdf application/pdf 63370 2020-01-15 14:41:05 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.med.opreme partija 6 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 6.pdf application/pdf 64888 2020-01-15 14:40:15 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku medicinske opreme partija 5 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 5.pdf application/pdf 60885 2020-01-15 14:38:59 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku medicinske opreme Odluka o dodeli ugovora odr.i popr.med.opreme.pdf application/pdf 146203 2020-01-15 13:34:02 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 58988 2020-01-13 08:29:18 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za za kasko osiguranje vozila konkursna dokumentacija kasko osiguranje vozila.pdf application/pdf 297488 2020-01-06 12:07:06 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kasko osiguranje vozila poziv za podn.ponuda kasko osig..pdf application/pdf 97452 2020-01-06 12:03:26 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku medicinske opreme konkursna dokumentacija za odr.med.opreme.pdf application/pdf 441402 2019-12-31 12:26:48 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku medicinske opreme poziv za podnosenje ponuda odr.med.opreme.pdf application/pdf 104987 2019-12-31 12:26:15 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.stom.opreme partija 3 ob. o zaklj.ugov.odr.stom.opr.partija 3.pdf application/pdf 66537 2019-12-31 11:34:43 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.stom.opreme partija 2 ob. o zaklj.ugov.odr.stom.opr.partija 2.pdf application/pdf 61725 2019-12-31 11:23:25 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popravku stomatološke opreme partija 1 ob. o zaklj.ugov.odr.stom.opr.partija 1.pdf application/pdf 63197 2019-12-31 11:22:28 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za odr. i popr.med.opreme obavestenje o obustavi postupka za odr.i popr.medicinske opreme partije 1,2,4 i 8.pdf application/pdf 55016 2019-12-27 13:55:53 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru racunarska oprema ob. o zaklj.ugov.racunarska oprema.pdf application/pdf 61136 2019-12-26 08:52:16 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za vodovodni, kanalizacioni, tehnicki i elekromaterijal Odluka o dodeli ugovora za vodovodni,kanalizacioni, tehn.i elektro materijal.pdf application/pdf 126732 2019-12-23 10:59:14 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kutije za medicinski otpad i toalet papir Odluka o dodeli ugovora za kutije za medicinski otpad i toalet papir.pdf application/pdf 114784 2019-12-20 10:39:11 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku medicinske opreme Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.medicinske opreme.pdf application/pdf 120865 2019-12-17 07:04:48 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za odrzavanje i popravku medicinske opreme Odluka o obustavi postupka odr.med.opreme.pdf application/pdf 74268 2019-12-17 07:03:56 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru racunarska i druga oprema ob. o zaklj.ugov.racunarska oprema.pdf application/pdf 62650 2019-12-13 13:22:14 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za kasko osiguranje vozila obavestenje o obustavi postupka za kasko osiguranje.pdf application/pdf 54488 2019-12-13 09:25:56 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za hematoloski brojac ob. o zaklj.ugov.za hem.brojac.pdf application/pdf 62973 2019-12-13 08:47:35 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za namestaj za opremanje laboratorije ob. o zaklj.ugov.namestaj za opr.laborat..pdf application/pdf 59595 2019-12-13 08:24:09 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za racunarsku opremu Odluka o dodeli ugovora racunarska oprema.pdf application/pdf 112535 2019-12-11 12:19:58 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku vozila partija 10 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 10.pdf application/pdf 62761 2019-12-09 11:09:11 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku vozila partija 9 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 9.pdf application/pdf 61502 2019-12-09 11:00:56 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku vozila partija 6 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 6.pdf application/pdf 63520 2019-12-09 10:49:12 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku vozila partija 5 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 5.pdf application/pdf 61861 2019-12-09 09:25:02 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku vozila partija 4 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 4.pdf application/pdf 62805 2019-12-09 09:07:32 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 3 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 3.pdf application/pdf 62574 2019-12-09 08:56:09 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odzavanje i popravku vozila partija 2 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 2.pdf application/pdf 64303 2019-12-09 08:47:17 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 1.pdf application/pdf 65181 2019-12-09 08:22:41 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kutije za medicinski otpad i toalet papir konkursna dok.kutije za med.otp.i toalet papir.pdf application/pdf 290186 2019-12-06 12:51:12 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kutije za medicinski otpad i toalet papir poziv za podn.ponuda za kut.za med.otpad i toalet papir.pdf application/pdf 98754 2019-12-06 12:48:37 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za vodovodni, kanalizacioni, tehnicki i elektromaterijal Obavestenje o produzenju roka za vod.kan.tehn.i elektro mater.pdf application/pdf 68816 2019-12-05 13:02:02 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za vodovodni,kanalizacioni, tehnicki i elektromaterijal Izmenjena konkursna dokumentacija vod.kan.tehn.elektromaterijal.pdf application/pdf 336411 2019-12-05 12:56:38 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za vodovodni, kanalizacioni, tehnicki i elektromaterijal pitanje i odgovor na post.pitanje za vod.kan.tehn.i elektromater..pdf application/pdf 52459 2019-12-05 12:50:32 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kutije za medicinski otpad i toalet papir partija 2 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 2.pdf application/pdf 59775 2019-12-05 09:06:09 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kutije za medicinski otpad i toalet papir partija 1 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 1.pdf application/pdf 60783 2019-12-05 09:03:25 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.stom.opreme.pdf application/pdf 139745 2019-12-04 11:37:27 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za vodovodni, kanalizacioni, tehnicki i elektromaterijal konkursna dokumentacija vodovodni, kanalizacioni tehnicki i elektromaterijal.pdf application/pdf 336319 2019-12-03 09:16:28 Preuzmi
Poziv za podonosenje ponuda za vodovodni, kanalizacioni tehnicki i elektromaterijal poziv za podn.ponuda za vod.kan.tehn, i elektromat..pdf application/pdf 101006 2019-12-03 09:06:56 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za racunarsku opremu pitanje i odgovor na post.pitanje 2.pdf application/pdf 53041 2019-11-29 12:34:45 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za odr.i popravku medicinske opreme Obavestenje o produzenju roka za odr.i popr.med.opreme 2.pdf application/pdf 69251 2019-11-29 12:26:00 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku medicinske opreme Izmenjena konkursna dokumentacija za odr.med.opreme 2.pdf application/pdf 499975 2019-11-29 12:23:07 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za uslugu kasko osiguranje vozila Odluka o obustavi postupka za kasko osiguranje.pdf application/pdf 59995 2019-11-29 10:32:52 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za racunarsku opremu Obavestenje o produzenju roka za racunarsku opremu.pdf application/pdf 66584 2019-11-28 12:48:06 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za racunarsku opremu Izmenjena konkursna dokumentacija racunarska oprema 1.pdf application/pdf 304963 2019-11-28 12:42:45 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za racunarsku opremu pitanje i odgovor na post.pitanje rac.oprema. 1.pdf application/pdf 56108 2019-11-28 12:40:03 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku medicinske opreme Izmenjena konkursna dokumentacija za odr.med.opreme 1.pdf application/pdf 501946 2019-11-27 13:14:26 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za odr.i poprku medicinske opreme Obavestenje o produzenju roka za odr.i popr.med.opreme.pdf application/pdf 68394 2019-11-27 13:10:22 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje odr.med.opreme.3.pdf application/pdf 59680 2019-11-27 13:08:18 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje odr.med.opreme.2.pdf application/pdf 85418 2019-11-27 13:07:48 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 57039 2019-11-27 08:10:54 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za racunarsku opremu pitanje i odgovor na post.pitanje rac.oprema.pdf application/pdf 49882 2019-11-26 07:41:41 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za racunarsku opremu Izmenjena konkursna dokumentacija racunarska oprema izmenjen datum.pdf application/pdf 302055 2019-11-26 07:16:17 Preuzmi
Izmenjen poziv za podnosenje ponuda racunarska oprema Izmenjen poziv za podn.ponuda za racun.opremu.pdf application/pdf 103281 2019-11-26 07:15:44 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za racunarsku opremu konkursna dokumentacija racunarska oprema.pdf application/pdf 302167 2019-11-25 14:48:17 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za racunarsku opremu poziv za podn.ponuda za racunarsku opremu.pdf application/pdf 103265 2019-11-25 14:47:46 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku medicinske opreme Izmenjena konkursna dokumentacija za odr.med.opreme.pdf application/pdf 499884 2019-11-25 10:20:07 Preuzmi
Pitanje i odgovor za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje odr.med.opreme.pdf application/pdf 59341 2019-11-25 09:27:11 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku medicinske opreme konkursna dokumentacija odr.med.opreme.pdf application/pdf 499419 2019-11-22 11:25:45 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku medicinske opreme poziv za podnosenje ponuda odr.i popr.medicinske opreme.pdf application/pdf 105177 2019-11-22 11:24:57 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme konkursna dok.odr.stom.opreme.pdf application/pdf 330086 2019-11-21 08:44:08 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme poziv za podn.ponuda za odr.stom.opreme.pdf application/pdf 100019 2019-11-21 08:39:53 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za аutodelove, autogume, ulja i ostalo partija 10 ob. o zaklj.ugov.partija 10.pdf application/pdf 60862 2019-11-18 07:47:28 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za аutodelove, autogume, ulja i ostalo partija 9 ob. o zaklj.ugov.partija 9.pdf application/pdf 62006 2019-11-15 14:42:55 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za аutodelove, autogume, ulja i ostalo partija 8 ob. o zaklj.ugov.partija 8.pdf application/pdf 63187 2019-11-15 14:33:02 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove,autogume, ulja i ostalo partija 7 ob. o zaklj.ugov.partija 7.pdf application/pdf 63178 2019-11-15 14:23:39 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za za kasko osiguranje vozila konkursna dokumentacija kasko osiguranje vozila.pdf application/pdf 300265 2019-11-15 13:37:20 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kasko osiguranje vozila poziv za podn.kasko osiguranje.pdf application/pdf 98207 2019-11-15 13:36:49 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove,autogume, ulja i ostalo partija 6 ob. o zaklj.ugov.partija 6.pdf application/pdf 62183 2019-11-15 12:41:38 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za аutodelove, autogume, ulja i ostalo partija 5 ob. o zaklj.ugov.partija 5.pdf application/pdf 62358 2019-11-15 11:49:23 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za аutodelove, autogume, ulja i ostalo partija 4 ob. o zaklj.ugov.partija 4.pdf application/pdf 64190 2019-11-15 11:10:42 Preuzmi
Obavestenje o zaklucenom ugovoru za autodelove,autogume, ulja i ostalo partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 62050 2019-11-15 09:21:06 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove,autogume, ulja i ostalo partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 63610 2019-11-15 09:08:39 Preuzmi
Obavestenje o zaklucenom ugovoru za autodelove,autogume, ulja i ostalo partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 63807 2019-11-15 08:21:17 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za hematoloski brojac sa CRP-om Odluka o dodeli ugovora za hematoloski brojac.pdf application/pdf 98461 2019-11-13 08:57:24 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za namestaj za opremanje laboratorije Odluka o dodeli ugovora za namestaj za opremanje laboratorije.pdf application/pdf 100756 2019-11-08 11:40:14 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za racunarsku i drugu opremu Odluka o dodeli ugovora za racunarsku i drugu opremu.pdf application/pdf 106832 2019-11-06 10:33:49 Preuzmi
pitanja i odgovori za nameštaj za laboratoriju pitanja i odgovori II.pdf application/pdf 37903 2019-10-29 10:37:28 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za namestaj za opremanje laboratorije Izmenjena konkursna dokumentacija za namestaj za laboratoriju.pdf application/pdf 285184 2019-10-17 10:57:20 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za namestaj za opremanje laboratorije pitanje i odgovor na post.pitanje nam.za lab..pdf application/pdf 53898 2019-10-17 10:54:08 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za namestaj za opremanje laboratorije konkursna dokumentacija namestaj za laboratoriju.pdf application/pdf 285033 2019-10-14 13:37:47 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za namestaj za opremanje laboratorije poziv za podn.ponuda namestaj za laborat.pdf application/pdf 98309 2019-10-14 13:37:14 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov.partija 5.pdf application/pdf 61995 2019-10-10 06:33:46 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 4 ob. o zaklj.ugov.partija 4.pdf application/pdf 63793 2019-10-10 06:31:29 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 63137 2019-10-10 06:27:49 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 62233 2019-10-10 06:24:29 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 61996 2019-10-10 06:21:24 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za racunarsku i drugu opremu konkursna dokumentacija za racunarsku i drugu opremu nis.pdf application/pdf 280336 2019-10-09 06:27:56 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za racunarsku i drugu opremu poziv za podn.ponuda za racunarsku i drugu opremu nis.pdf application/pdf 97306 2019-10-09 06:27:17 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu Odluka o dodeli ugovora za kanc.mat.i obrasce u zdravstvu.pdf application/pdf 120869 2019-10-04 11:45:07 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za nabavku hematoloskog brojaca sa CRP-om konkursna dokumentacija hematoloski brojac.pdf application/pdf 280150 2019-10-03 08:57:30 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za nabavku hematoloskog brojaca sa CRP-om poziv za podn.ponuda za hem.brojac.pdf application/pdf 106706 2019-10-03 08:56:13 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za autodelove, autogume ulja i ostalo Odluka o dodeli ugovora za autodelove, autogume ulja i ostalo.pdf application/pdf 191756 2019-10-01 06:29:13 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za odrzavanje i popravku vozila za partije 7 i 8 obavestenje o obustavi postupka za odr.i popr.vozila partija 7 i 8.pdf application/pdf 57558 2019-09-27 09:07:23 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za odrzavanje i popravku vozila partija 7 i 8 Odluka o obustavi postupka partija 7 i 8.pdf application/pdf 62378 2019-09-20 11:23:26 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku vozila po partijama Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vozila.pdf application/pdf 176997 2019-09-20 11:19:12 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za autodelove, autogume, ulja i ostalo pitanje i odgovor na post.pitanje za autodelove.pdf application/pdf 43689 2019-09-18 08:10:18 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za sanitetski i ostali materijal Odluka o dodeli ugovora za sanitetski i ostali materijal.pdf application/pdf 165522 2019-09-12 14:38:34 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu konkursna dokumentacija za kan.mat.i obrasce u zdr..pdf application/pdf 331076 2019-09-12 13:31:05 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu poziv za podn.ponuda za kan. mat.i obr.u zdrav..pdf application/pdf 99701 2019-09-12 13:30:11 Preuzmi
konkursna dokumentacija za nabavku autodelova,autoguma, ulja i ostalo konkursna dokumentacija za autodelove,autogume, ulja i ostalo.pdf application/pdf 389241 2019-09-10 10:53:10 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za nabavku autodelova, autoguma ulja i ostalo poziv za podnosenje ponuda za autodelove....pdf application/pdf 100437 2019-09-10 10:52:08 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku vozila konkursna dok.za odr.i popr.vozila.pdf application/pdf 356432 2019-09-05 14:19:00 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku vozila poziv za podn.ponuda za odr.i popr.vozila.pdf application/pdf 99052 2019-09-05 14:17:58 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.vod.i kan.inst.partija 1 ob. o zaklj.ugov.od.vod.i kan.ins.part.1.pdf application/pdf 63291 2019-09-02 09:24:01 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal konkursna dokumentacija sanitetski materijal.pdf application/pdf 324527 2019-08-26 08:29:40 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sanitetski i ostali materijal poziv za podn.ponuda za sanitetski i ostali mat..pdf application/pdf 99408 2019-08-26 08:25:53 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popr.elektricne instalacije ob. o zaklj.ugov.od.i popr.elek.ins.part. 2.pdf application/pdf 62995 2019-08-21 09:05:37 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije i električne instalacije Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vod.i kan.inst.i elek.inst..pdf application/pdf 117134 2019-07-26 13:32:49 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za kasko osiguranje vozila partija 2 obavestenje o obustavi postupka kasko osiguranje partija 2.pdf application/pdf 56217 2019-07-19 13:13:19 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za spriceve i igle i potrosni materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.za potr.mat.partija 3.pdf application/pdf 59275 2019-07-19 11:35:41 Preuzmi
Оdluka o dodeli ugovora za spriceve i igle i potrosni materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.za potr.mat.partija 2.pdf application/pdf 59463 2019-07-19 11:35:00 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za spriceve i igle i potrosni materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.za spriceve i igle partija 1.pdf application/pdf 59403 2019-07-18 12:36:31 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton ob. o zaklj.ugov.odr.inf.sist.E-karton.pdf application/pdf 60855 2019-07-18 12:33:28 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za osiguranje objekata, opreme i obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila partija 1 ob. o zaklj.ugov.osig.partija 1.pdf application/pdf 60199 2019-07-17 09:13:28 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca ob. o zaklj.ugov.odr.i popr.kompj.opreme i stampaca.pdf application/pdf 60767 2019-07-16 08:33:06 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sredstva za odrzavanje higijene ob. o zaklj.ugov.za sreds.za od.higijene.pdf application/pdf 63342 2019-07-15 13:11:39 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku vod.i kan.inst. i elek.inst. konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 288343 2019-07-12 12:24:06 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku vodovod.i kan.ins. i elek.inst poziv za podn.ponuda za odr.vod.kan.elek.ins..pdf application/pdf 101493 2019-07-12 12:23:20 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton Odluka o dodeli ugovora za odr.in.sis.zdr.ust. E - karton.pdf application/pdf 87884 2019-07-05 11:59:10 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za naftne derivate ob. o zaklj.ugov.za naftne deriv..pdf application/pdf 58543 2019-07-03 07:22:38 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 3 odrzavanje i popravka klima uredjaja i rashladnih uredjaja ob. o zaklj.ugov.od.i popr.klima ur.partija 3.pdf application/pdf 62567 2019-07-01 11:51:35 Preuzmi
Misljenje Uprave za javne nabavke za odr.inf.sist.zdr.ust.E-karton Misljenje Uprave za javne nabavke.pdf application/pdf 216035 2019-06-21 14:05:14 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E - karton konk.dok.preg.pos..pdf application/pdf 444995 2019-06-21 14:04:30 Preuzmi
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton Obavestenje o pok.preg.postupka.pdf application/pdf 55752 2019-06-21 14:03:34 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za sredstva za odrzavanje higijene Odluka o dodeli ugovora za sredstva za odr.higijene.pdf application/pdf 104255 2019-06-21 11:19:11 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.komp.opreme i st..pdf application/pdf 99381 2019-06-20 13:38:01 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije partija 1 i električne instalacije partija 2 obavestenje o obustavi postupka z_ odr.i popr.vod.i kan.ins.elek.ins.pdf application/pdf 57053 2019-06-18 14:24:50 Preuzmi
Оdluka o dodeli ugovora za spriceve i igle i potrosni materijal Odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle.pdf application/pdf 115059 2019-06-18 13:06:14 Preuzmi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za digitalni RTG aparat ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(2).pdf application/pdf 95845 2019-06-18 12:17:31 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za uslugu osiguranja objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila, partija 1 Odluka o dodeli ugovora za osiguranje.pdf application/pdf 102162 2019-06-13 06:40:35 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za uslugu osiguranja objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila, partija 2 kasko osiguranje vozila Odluka o obustavi postupka za kasko osiguranje.pdf application/pdf 62218 2019-06-13 06:37:35 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za naftne derivate Odluka o dodeli ugovora za naftne derivate.pdf application/pdf 99143 2019-06-12 10:45:57 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca konkursna dokumentacija odr.i popr.komp.opreme i stampaca.pdf application/pdf 290654 2019-06-10 11:10:58 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca konkursna dokumentacija odr.i popr.komp.opreme i stampaca.pdf application/pdf 290654 2019-06-10 11:10:58 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku kompjuterske opreme i stampaca poziv za podn.ponuda za odr.i pop.kompj.op.i stam..pdf application/pdf 102488 2019-06-10 11:09:37 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije, klima uredjaja i rashladnih uredjaja partija 1 i partija 2 Odluka o obustavi postupka za odr.i popr.vod.i kan.inst.elek.inst.pdf application/pdf 63576 2019-06-07 10:59:07 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije, klima uredjaja i rashladnih uredjaja partija 3 Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.klima ur.i rash.ur..pdf application/pdf 105653 2019-06-07 10:58:09 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za pranje vesa ob. o zaklj.ugov.pranje vesa.pdf application/pdf 61710 2019-06-05 12:50:46 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za sredstva za odrzavanje higijene Izmenjena konkursna dokumentacija sredstva za odr.higijene.1.pdf application/pdf 291935 2019-06-05 11:25:54 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za sredstva za odrzavanje higijene pitanje i odgovor na post.pitanje za sred.za higijenu. 1.pdf application/pdf 41189 2019-06-05 11:24:16 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za sredstva za odrzavanje higijene Obavestenje o produzenju roka za sredstva za odr.higijene.pdf application/pdf 67017 2019-06-04 12:04:33 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za sredstva za odrzavanje higijene Izmenjena konkursna dokumentacija sredstva za odr.higijene.pdf application/pdf 292204 2019-06-04 11:44:33 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za sredstva za odrzavanje higijene pitanje i odgovor na post.pitanje za sred.za higijenu.pdf application/pdf 78219 2019-06-04 09:18:15 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za spriceve i igle i potrosni materijal konkursna dok.spricevi i igle i pot.mater..pdf application/pdf 300428 2019-05-31 13:34:49 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za spriceve i igle i potrosni materijal poziv za podn.ponuda za spriceve i igle i potr.m..pdf application/pdf 99497 2019-05-31 13:21:54 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila konkursna dokumentacija osiguranje.pdf application/pdf 359925 2019-05-30 11:55:07 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila poziv za podn.ponuda osiguranje.pdf application/pdf 100422 2019-05-30 11:54:03 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sredstva za održavanje higijene konkursna dokumentacija sreds.za odr.higijene.pdf application/pdf 291191 2019-05-30 08:59:04 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sredstva za odrzavanje higijene poziv za podn.ponuda za sred.za od.hig..pdf application/pdf 97685 2019-05-30 08:46:51 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za digitalni RTG aparat Odluka o dodeli ugovora za RTG aparat.pdf application/pdf 75239 2019-05-20 13:50:43 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za pranje vesa Odluka o dodeli ugovora za pranje vesa.pdf application/pdf 103865 2019-05-20 13:20:58 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije, klima uređaja i rashladnih uređaja konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.klima ur..pdf application/pdf 300365 2019-05-14 13:16:32 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije, klima uredjaja i rashladnih uređaja poziv za podn.ponuda za odr.vod.kan.elek.ins.klima ur..pdf application/pdf 102698 2019-05-14 13:10:14 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za JN medicinska oprema - ultrazvučni aparat Odluka o dodeli ugovora za JN - ultrazvučni aparat Interlab.pdf application/pdf 88889 2019-05-14 10:51:05 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za naftne derivate konkursna dok.naftni derivati.pdf application/pdf 279881 2019-05-09 14:24:53 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za naftne derivate poziv za podn.ponuda naftni derivati.pdf application/pdf 96435 2019-05-09 14:14:48 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za pranje vesa konkursna dokumentacija za pranje vesa.pdf application/pdf 271852 2019-05-07 13:08:44 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za pranje vesa poziv za podn.ponuda za pranje vesa.pdf application/pdf 98563 2019-05-07 13:03:39 Preuzmi
obavestenje o obustavi postupka za stomatoloski materijal partija 21 obavestenje o obustavi postupka za stom.mat.partija 21.pdf application/pdf 54146 2019-05-06 09:22:06 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.ortodent.pdf application/pdf 58567 2019-05-06 06:49:08 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.vetmetal.pdf application/pdf 59600 2019-05-03 14:47:35 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.neoyudent.pdf application/pdf 61056 2019-05-03 14:30:30 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.grosis.pdf application/pdf 58919 2019-05-03 14:23:20 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.dental express.pdf application/pdf 60023 2019-05-03 14:21:25 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.akord dental.pdf application/pdf 60063 2019-05-03 14:09:17 Preuzmi
Odgovor na zahtev Alpha imaging Odgovor Alpha imaging.pdf application/pdf 53396 2019-05-03 09:00:15 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 6 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 6.pdf application/pdf 60957 2019-05-03 07:56:20 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 5.pdf application/pdf 59694 2019-05-03 07:39:59 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 4 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 4..pdf application/pdf 64311 2019-05-03 07:34:37 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 3.pdf application/pdf 61061 2019-05-03 07:27:15 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 2.pdf application/pdf 60501 2019-05-03 07:23:52 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 1.pdf application/pdf 61858 2019-05-03 07:20:03 Preuzmi
pitanja i odgovori za javnu nabavku digitalni rendgen aparat Odgovor na pitanja za JN rendgen aparat.pdf application/pdf 61673 2019-04-30 15:02:49 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za uslugu mobilne telefonije partija 1 ob. o zaklj.ugov.usluga mob.tel.partija 1.pdf application/pdf 63383 2019-04-30 10:28:09 Preuzmi
konkursna dokumentacija za ultrazvučni aparat konkursna dokumentacija za ultrazvučni aparat.pdf application/pdf 311589 2019-04-24 09:31:58 Preuzmi
poziv za ultrazvučni aparat poziv za podn za ultrazvucni aparat.pdf application/pdf 77580 2019-04-23 12:15:54 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izvodjenje investicionih radova Oluka o dodeli ugovora za Izradu projektno-tehničke dokumentacije.pdf application/pdf 88671 2019-04-16 11:04:53 Preuzmi
konkursna dokumentacija-digitalni RTG aparat konkursna dokumentacija-digitalni RTG aparat.pdf application/pdf 560767 2019-04-10 14:44:07 Preuzmi
konkursna dokumentacia-digitalni RTG aparat KONACNA ZA SAJT IZMENA KON.DOK.pdf application/pdf 560767 2019-04-10 14:33:28 Preuzmi
poziv za podnošenje ponuda-digitalni RTG aparat poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf application/pdf 67379 2019-04-10 14:30:42 Preuzmi
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava.pdf application/pdf 824667 2019-02-21 14:47:13 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za laboratorijski materijal Izmenjena konkursna dokumentacija lab.mater..pdf application/pdf 351979 2018-12-24 12:08:21 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za laboratorijski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje.za laborat.materijal 1.pdf application/pdf 57638 2018-12-24 12:07:28 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme partija 1 ob. o zaklj.ugov.odr.stom.opreme partija 1.pdf application/pdf 63656 2018-12-24 10:47:04 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za toalet papir ob. o zaklj.ugov.za toalet papir. partija 2.pdf application/pdf 62729 2018-12-24 08:44:02 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za kutije za medicinski otpad ob. o zaklj.ugov.za kutije za med.otpad.partija 1.pdf application/pdf 62708 2018-12-24 08:43:09 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku digitalnog rendgen ortopana partija 2 ob. o zaklj.ugov.odr.stom.opreme partija 2.pdf application/pdf 62165 2018-12-14 13:28:50 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravka stomatoloskog rendgen aparata partija 3 ob. o zaklj.ugov.odr.stom.opreme partija 3.pdf application/pdf 62633 2018-12-14 13:27:11 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za izradu protetskih dobara ob. o zaklj.ugov.za protet.dobra.pdf application/pdf 66865 2018-12-14 09:24:44 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za laboratorijski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 66932 2018-12-07 08:41:14 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za laboratorijski materijal Nova konkursna dokumentacija lab.mater.pdf application/pdf 351862 2018-12-04 14:49:58 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za laboratorijski materijal poziv za podn.ponuda za lab. mat.nov..pdf application/pdf 106136 2018-12-04 14:48:59 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kutije za medicinski otpad i toalet papir Odluka o dodeli ugovora za kutije za medicinski otpad i toalet papir.pdf application/pdf 119812 2018-12-03 13:17:06 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za tehnicki materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.tehnicki materijal partija 3.pdf application/pdf 61351 2018-12-03 12:39:30 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za elektromaterijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.elektromaterijal.partija 2.pdf application/pdf 61577 2018-12-03 12:38:52 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za vodovodni i kanalizacioni materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.vod.kan.partija 1.pdf application/pdf 61903 2018-12-03 12:38:07 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za izradu protetskih dobara Odluka o dodeli ugovora za protetska dobra.pdf application/pdf 98727 2018-11-30 10:26:00 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme.pdf application/pdf 139326 2018-11-29 10:56:45 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku medicinske opreme partija 5 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 5.pdf application/pdf 61984 2018-11-21 12:35:00 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku medicinske opreme partija 4 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 4.pdf application/pdf 63365 2018-11-21 12:34:22 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku medicinske opreme partija 3 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 3.pdf application/pdf 62327 2018-11-21 12:33:54 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku medicinske opreme partija 2 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 2.pdf application/pdf 64794 2018-11-21 12:33:24 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku medicinske opreme partija 1 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 1.pdf application/pdf 63276 2018-11-21 12:32:23 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za vodovodni, kanalizacioni, tehnicki i elektromaterijal Odluka o dodeli ugovora za vod.kan.tehn.elektro materijal.pdf application/pdf 126635 2018-11-16 09:09:00 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kutije za medicinski otpad i toalet papir konkursna dok.kutije za med.otp.i toalet papir.pdf application/pdf 283121 2018-11-15 14:02:50 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kutije za medicinski otpad i toalet papir poziv za podn.ponuda za kut.za med.otpad i toalet papir.pdf application/pdf 98599 2018-11-15 14:02:08 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za rendgen materijal ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal.pdf application/pdf 60487 2018-11-08 11:52:22 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za izradu protetskih dobara konkursna dok.protetska dobra.pdf application/pdf 278816 2018-11-08 09:12:15 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za izradu protetskih dobara poziv za podn.pon.za prot.dobra.pdf application/pdf 96540 2018-11-08 09:11:33 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme konkursna dok.odr.stom.opreme.pdf application/pdf 329396 2018-11-07 08:54:21 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme poziv za podn.ponuda za odr.stom.opreme.pdf application/pdf 100180 2018-11-07 08:53:04 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za strucni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja Doma zdravlja Mladenovac ( objekata evidentiranih pod 1,2 i 3 ) ob. o zaklj.ugov.nadzor.pdf application/pdf 60802 2018-11-06 07:56:14 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku medicinske opreme Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.medicinske opreme.pdf application/pdf 134172 2018-11-01 13:21:43 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za rendgen materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 82101 2018-10-25 13:26:34 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za strucni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog odrzavanja Doma zdravlja Mladenovac ( objekata evidentiranih pod 1,2 i 3) Odluka o dodeli ugovora za nadzor.pdf application/pdf 86897 2018-10-24 11:58:18 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odg.na pos.pitanje 3.pdf application/pdf 82787 2018-10-22 11:19:38 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje2.pdf application/pdf 70715 2018-10-22 08:31:48 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje 1.pdf application/pdf 58713 2018-10-19 14:39:44 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 52781 2018-10-18 11:30:34 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku medicinske opreme konkursna dokumentacija odr.i popr. med.opreme.pdf application/pdf 470435 2018-10-17 11:12:50 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku medicinske opreme poziv za podnosenje ponuda za odr. i popr.med.opreme.pdf application/pdf 105246 2018-10-17 11:10:47 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za obrasce u zdravstvu partija 2 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 2.pdf application/pdf 60550 2018-10-12 11:48:55 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kancelarijski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 1.pdf application/pdf 59651 2018-10-12 11:46:08 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za rendgen materijal konkursna dokumentacija rendgen materijal.pdf application/pdf 259429 2018-10-12 08:01:29 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za rendgen materijal poziv za podn.ponuda za rend.mat.pdf application/pdf 95652 2018-10-12 07:59:54 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za uslugu strucnog nadzora nad izvodjenjem radova rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja Doma zdravlja Mladenovac ( objekata evidentiranih pod 1,2 i 3) konkursna dokumentacija nadzor.pdf application/pdf 313396 2018-10-10 09:24:29 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za uslugu strucnog nadzora nad izvodjenjem radova rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja Doma zdravlja Mladenovac ( objekata evidentiranih pod 1,2 i 3) poziv za podn.ponuda za nadzor.pdf application/pdf 111284 2018-10-10 09:23:27 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu Odluka o dodeli ugovora za kanc.mater.i obrasce u zdravstvu.pdf application/pdf 120967 2018-10-03 13:29:47 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za odrzavanje i popravku vozila partija 7 i 8 obavestenje o obustavi postupka z_ partiju 7 i 8.pdf application/pdf 59031 2018-10-03 09:18:01 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 11 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 11.pdf application/pdf 62818 2018-10-03 09:16:26 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 10 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 10.pdf application/pdf 63505 2018-10-03 09:16:03 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 9 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 9.pdf application/pdf 62533 2018-10-03 09:15:41 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 6 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 6.pdf application/pdf 63352 2018-10-03 09:15:17 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 5 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 5.pdf application/pdf 63442 2018-10-03 09:14:41 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 4 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 4.pdf application/pdf 63260 2018-10-03 09:14:21 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 3 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 3.pdf application/pdf 64056 2018-10-03 09:13:30 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 2 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 2.pdf application/pdf 64945 2018-10-03 09:13:08 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vozila partija 1 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 1.pdf application/pdf 65693 2018-10-03 09:12:05 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za sanitetski i ostali materijal partija 4 i 6 obavestenje o obustavi postupka za partiju 4 i 6.pdf application/pdf 61396 2018-09-28 14:14:45 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov.san.mat. partija 5.pdf application/pdf 65113 2018-09-28 13:51:18 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.san.mat. partija 3.pdf application/pdf 63108 2018-09-28 13:47:13 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.san.mat. partija 2.pdf application/pdf 62217 2018-09-28 13:21:05 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov. san.mat.partija 1.pdf application/pdf 61985 2018-09-28 13:12:32 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za naftne derivate - dizel gorivo Gasno ulje 0,1 ob. o zaklj.ugov.gasno ulje.pdf application/pdf 58849 2018-09-25 13:38:04 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za ulja i ostalo partija 10 ob. o zaklj.ugov.partija 10.pdf application/pdf 62528 2018-09-25 07:38:25 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autogume partija 9 ob. o zaklj.ugov.partija 9.pdf application/pdf 62121 2018-09-25 07:37:24 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 8 ob. o zaklj.ugov.partija 8.pdf application/pdf 63775 2018-09-25 07:35:46 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 7 ob. o zaklj.ugov.partija 7.pdf application/pdf 63771 2018-09-25 07:35:28 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 6 ob. o zaklj.ugov.partija 6.pdf application/pdf 63145 2018-09-25 07:35:10 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 5 ob. o zaklj.ugov.partija 5.pdf application/pdf 63129 2018-09-25 07:34:45 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 4 ob. o zaklj.ugov.partija 4.pdf application/pdf 64131 2018-09-25 07:34:21 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 64116 2018-09-25 07:33:58 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 63672 2018-09-25 07:33:38 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 64986 2018-09-25 07:33:15 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu konkursna dokumentacija za kanc.mat.i obr.u zdr..pdf application/pdf 327627 2018-09-18 11:10:22 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu poziv za podn.ponuda za kan. mat.i obr.u zdr..pdf application/pdf 99366 2018-09-18 11:05:53 Preuzmi
odluka o obustavi postupka za sanitetski i ostali materijal Odluka o obustavi postupka partija 4 i 6.pdf application/pdf 62802 2018-09-10 11:13:14 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za sanitetski i ostali materijal Odluka o dodeli ugovora za san.i ostali materijal.pdf application/pdf 154431 2018-09-10 11:12:12 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za odrzavanje i popravku vozila za partije 7 i 8 Odluka o obustavi postupka za odr.i popr.vozila za partije 7 i 8.pdf application/pdf 62582 2018-09-04 13:09:59 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku vozila Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vozila.pdf application/pdf 196896 2018-09-04 13:08:04 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za naftne derivate - dizel gorivo Gasno ulje 0,1 Odluka o dodeli ugovora za gasno ulje 0,1.pdf application/pdf 101776 2018-08-29 11:38:01 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za autodelove, autogume, ulja i ostalo Odluka o dodeli ugovora za autodelove.pdf application/pdf 190449 2018-08-29 11:09:54 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije ob. o zaklj.ugov.od.vod.i kan.ins..pdf application/pdf 62460 2018-08-27 10:19:46 Preuzmi
konkursna dokumentacija održavanje i popravku vozila konkursna dok.za odr.i popr.pdf application/pdf 352580 2018-08-23 12:03:35 Preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za održavanje vozila poziv za podn.ponuda za odr.voz.sa ug.or.rez.pdf application/pdf 78045 2018-08-13 08:45:22 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vodovodn.i kan.instalacije.pdf application/pdf 100875 2018-08-01 08:06:31 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kasko osiguranje vozila ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 64411 2018-07-31 07:55:37 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za osiguranje objekata, opreme i obavezno osiguranje zaposlenih ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 60500 2018-07-31 07:54:54 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal Izmena konkursna dokumentacija sanitetski materijal.pdf application/pdf 335880 2018-07-30 07:43:35 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za autodelove, autogume, ulja i ostalo konkursna dokumentacija za autodelove.pdf application/pdf 396149 2018-07-27 08:31:06 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za autodelove, autogume, ulja i ostalo poziv za podnosenje ponuda za autodelove.pdf application/pdf 100645 2018-07-27 08:30:02 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za spriceve i igle ob. o zaklj.ugov.za spriceve i igle.pdf application/pdf 60358 2018-07-24 08:21:28 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins..pdf application/pdf 279511 2018-07-20 10:23:11 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije poziv za podn.ponuda za odr.vod.kan.elek.ins..pdf application/pdf 99356 2018-07-20 10:21:21 Preuzmi
konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal konkursna dokumentacija sanitetski materijal.pdf application/pdf 331156 2018-07-17 11:06:09 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sanitetski i ostali materijal poziv za podn.ponuda za sanitetski i ostali mat..pdf application/pdf 98598 2018-07-17 11:03:26 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton ob. o zaklj.ugov.od. inf.sis.zdr.ust..pdf application/pdf 60859 2018-07-13 11:00:19 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 60576 2018-07-11 11:52:10 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 2 ob. o zaklj.ugov. partija 2.pdf application/pdf 63469 2018-07-11 11:51:49 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 60063 2018-07-11 11:44:53 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za naftne derivate - Dizel gorivo Gasno ulje 0,1 konkursna dok.dizel gorivo gasno ulje.pdf application/pdf 276660 2018-07-11 11:33:55 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za naftne derivate-Dizel gorivo Gasno ulje 0,1 poziv za podn.ponuda gasno ulje.pdf application/pdf 99295 2018-07-11 11:32:09 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za naftne derivate partija 1 obavestenje. o zaklj.ugov.za naftne derivate.pdf application/pdf 59072 2018-07-06 13:58:35 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za štampaće.pdf application/pdf 89497 2018-06-22 12:40:05 Preuzmi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za sredsvtva za higijenu ob. o zaklj.ugovoru-higijena.pdf application/pdf 56170 2018-06-20 08:47:21 Preuzmi
obavestenje o obustavi postupka za naftne derivate za partiju 2 Dizel gorivo Gasno ulje 0,1 obavestenje o obustavi postupka zа naftne derivate partija 2.doc application/msword 35328 2018-06-18 13:06:53 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton Odluka o dodeli ugovora za odr.inf.sist. E-karton.pdf application/pdf 87875 2018-06-18 11:47:48 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle Odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle.pdf application/pdf 104122 2018-06-15 12:26:35 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za naftne derivate za partiju 2 Dizel gorivo Gasno ulje 0,1 Odluka o obustavi postupka za naftne derivate partija 2.pdf application/pdf 61414 2018-06-14 12:24:15 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za naftne derivate za partiju 1 naftni derivati Odluka o dodeli ugovora za naftne derivate partija 1.pdf application/pdf 119194 2018-06-14 12:20:39 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za osiguranje objekata,opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila Odluka o dodeli ugovora za osiguranje.pdf application/pdf 121108 2018-06-12 10:41:36 Preuzmi
poziv za podnošenje ponuda za JN popravka i održavanje računara i štampača poziv za podn.ponuda za odr.i pop.kompj.op.i st.pdf application/pdf 86735 2018-06-04 14:32:36 Preuzmi
konkursna dokumentacija za JN popravka kompjutera i štampača konkursna dokumentacija za održ. i popr. računara i štampača.pdf application/pdf 274570 2018-06-04 14:29:46 Preuzmi
odluka o pokretawu postupka javne nabavke za održ. računara i štampača Odluka o pokretanju pos.za od.i pop.kompjutera i štampača.pdf application/pdf 35480 2018-06-04 14:28:05 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za medicinsku i drugu opremu Odluka o dodeli ugovora za medicinsku opremu.pdf application/pdf 136435 2018-06-04 10:44:58 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton konk.dok.preg.postupak.pdf application/pdf 441369 2018-06-01 14:02:52 Preuzmi
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton Obavestenje o pok.preg.postupka.pdf application/pdf 55672 2018-06-01 14:01:27 Preuzmi
obaveštenje o obustavi postupka za održavanje i popravku vozila obaveštenje o obustavi postupka za JN održavanje i popravka vozila.pdf application/pdf 35549 2018-05-31 14:00:47 Preuzmi
odluka o obustavi postupka za održavanje i popravku automobila sa ugradnjom rezervnih delova Odluka o obustavi postupka za održavanje vozila sa ugradnjom rezervnih delova.pdf application/pdf 36876 2018-05-31 13:34:20 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za JN održavanje i popravku računarske opreme i štampača ________ ________ _.pdf application/pdf 36912 2018-05-31 11:38:39 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za spriceve i igle konkursna dokumentacija za spriceve i igle.pdf application/pdf 280072 2018-05-30 10:57:31 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za spriceve i igle poziv za podn.ponuda za spriceve i igle.pdf application/pdf 96635 2018-05-30 10:55:37 Preuzmi
Obaveštenje ozakqučenom ugovoru ob. o zaklj.ugov.od.el..ins.par.pdf application/pdf 56595 2018-05-29 14:39:36 Preuzmi
Obaveštewe o zakqučenom ugovoru za klima i rashladne uredjaje ob. o zaklj.ugov.od.klima.par.pdf application/pdf 57267 2018-05-29 14:32:00 Preuzmi
Obaveštenje o dodeli ugovora za pranje veša ob. o zaklj.ugovoru za pranje veša.pdf application/pdf 58410 2018-05-29 14:19:07 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za naftne derivate Izmenjena konkursna dok.naftni derivati.pdf application/pdf 298407 2018-05-29 09:26:07 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za naftne derivate pitanje i odgovor na post.pitanje za naftne derivate.pdf application/pdf 48568 2018-05-29 09:25:19 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za podnošenje ponuda za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za osiguranje_.pdf application/pdf 66477 2018-05-28 11:09:44 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za osiguranje.pdf application/pdf 38631 2018-05-28 11:07:03 Preuzmi
odluka o pokretanju postupka javna nabavke za popravku automobila Odluka o pokretanju pos.za odr.voz.sa ug.or.rez.del...pdf application/pdf 39472 2018-05-18 09:17:29 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za održavawe elektrićne instalacije ,klima uredjaja i rashladnih uredjaja Odluka o dodeli ugovora za klime.pdf application/pdf 113378 2018-05-17 13:22:22 Preuzmi
Poziv za podnosenje za medicinsku i drugu opremu poziv za podn.ponuda za med.opremu.pdf application/pdf 98508 2018-05-17 12:36:45 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za medicinsku i drugu opremu konkursna dokumentacija med oprema.pdf application/pdf 313954 2018-05-17 12:34:43 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za sredstva za higijenu Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku za sredstva za higijenu.pdf application/pdf 90565 2018-05-14 13:40:03 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila konkursna dokumentacija za osiguranje.pdf application/pdf 359130 2018-05-14 13:13:56 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila poziv za podn.ponuda za osiguranje.pdf application/pdf 99773 2018-05-14 13:12:43 Preuzmi
Odlluka o dodeli ugovora za javnu nabavki pranje veša Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku.pdf application/pdf 90990 2018-05-11 11:37:56 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za naftne derivate konkursna dok.naftni derivati.pdf application/pdf 310852 2018-05-10 09:18:12 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za naftne derivate poziv za podn.ponuda naftni derivati.pdf application/pdf 98280 2018-05-10 09:17:20 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za održavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije električne instalacije, klima uređaja i rashladnih uređaja Izmenjena konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 297072 2018-05-07 08:29:00 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije klima uredjaja i rashladnih uredjaja Pitanje i odgovor na pos.pitanje za odr.vod.i kan.inst.elek.inst.klima uredja....pdf application/pdf 22225 2018-05-07 08:26:14 Preuzmi
produženje roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku-usluge održavanja i popravke vozila Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 63386 2018-04-26 08:29:33 Preuzmi
Izmena poziva za podnošenje ponude za održavanje i popravku vozila poziv za podn.ponuda za odr.voz.sa ug.or.rez.pdf application/pdf 79388 2018-04-25 12:50:32 Preuzmi
izmena konkursne dokumentacije za održavanje i popravku vozila a konkursna dok.za odr.i popr. vozila sa ug.orig.rez.pdf application/pdf 334167 2018-04-25 12:26:50 Preuzmi
poziv za ponošenje ponuda za održavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije,klima uredjaja i rashladnih uredjaja poziv za podn.ponuda za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 80929 2018-04-24 13:45:35 Preuzmi
konkursna dokumentacija za održavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije ,električne instalacije ,klima uredjaja i rashladnih uredjaja konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 288552 2018-04-24 13:29:32 Preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za usluge održavanja i popravke vozila sa ugradnjom originalnih rezervnih delova poziv za podn.ponuda za odr.voz.sa ug.or.rez.pdf application/pdf 79374 2018-04-24 12:33:06 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za usluge održavanja vozila i ugradnju originalnih rezervni delova konkursna dok.za odr.i popr. vozila sa ug.orig.rez.pdf application/pdf 334092 2018-04-24 12:30:49 Preuzmi
poziv za podnošenje ponuda za održavanje i popravku računara i štampača poziv za podn.ponuda za odr.i pop.kompj.op.i st.pdf application/pdf 86760 2018-04-24 08:28:36 Preuzmi
konkursna dokumentacija za održavanje i popravku kompjuterske opreme konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 274498 2018-04-24 08:24:30 Preuzmi
poziv za podnošenje ponuda za usluge pranje veša poziv za podn.pdf application/pdf 76907 2018-04-24 08:17:18 Preuzmi
konkursna dokumentacija za javnu nabavku pranje veša konkursna dokumentacija zv.pdf application/pdf 263898 2018-04-24 08:11:11 Preuzmi
Odluka o pokretanju pos.za sred.za od.higijene Odluka o pokretanju pos.za sred.za od.pdf application/pdf 36041 2018-04-20 14:17:16 Preuzmi
poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku sredstava za održavanje higijene poziv za podn.ponuda za sred.za od.hig.pdf application/pdf 76631 2018-04-20 14:13:39 Preuzmi
konkursna dokumentacija za sredstva za higijenu konkursna dokumentacija higijena.pdf application/pdf 276565 2018-04-20 14:02:30 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kutije za medicinski otpad i toalet papir Odluka o dodeli ugovora za kutije za med.otpad i toalet papir.pdf application/pdf 120956 2017-11-24 11:29:09 Preuzmi
Odluka o obustavi za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme partija 3 Odluka o obustavi postupka za odr.i popr.stom.opreme partija 3.pdf application/pdf 66157 2017-11-24 11:06:46 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.stom.opreme..pdf application/pdf 121828 2017-11-24 10:51:53 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za protetske usluge Odluka o dodeli ugovora za protetske usluge.pdf application/pdf 98755 2017-11-17 10:48:24 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za vodovodni,kanalizacioni,tehnicki i elektromaetrijal Odluka o dodeli ugovora za vod.kan.tehn.i elektromaterijal.pdf application/pdf 126554 2017-11-15 12:49:17 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za uslugu odrzavanja i popravke stomatoloske opreme izmena konkursna dok.odr.stom.opreme.pdf application/pdf 326103 2017-11-14 10:31:20 Preuzmi
Obavestenje o produz.roka za dost.ponuda za uslugu odrzavanja i popravke stomatoloske opreme Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za uslugu odr.i popr.stom.opreme.pdf application/pdf 68357 2017-11-14 10:20:37 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za uslugu odrzavanja i popravke stomatoloske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 52681 2017-11-14 10:12:59 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kutije za medicinski otpad i toalet papir konkursna dok.kutije za med.otp.toalet papir.pdf application/pdf 281524 2017-11-10 12:37:25 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kutije za medicinski otpad i toalet papir poziv za podn.ponuda za kut.za med.pdf application/pdf 97791 2017-11-10 12:36:36 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal vetmetal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.vetmetal.pdf application/pdf 59547 2017-11-09 12:11:59 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomatoloski materijal neoyudent ob. o zaklj.ugov.stom.mat.neoyudent.pdf application/pdf 60640 2017-11-09 12:11:26 Preuzmi
Оbavestenje o obustavi postupka za stomatoloski materijal za partije 12,13,15,16,17,18 i 19 obavestenje o obustavi postupka za stom.mat.za partije 12,13,15,16,17,18 i 19.pdf application/pdf 57102 2017-11-08 13:25:41 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za lab.materijal partija 1 hematoloski materijal i reagensi za hematoloski analizator i zakup hematoloskog analizatora obavestenje o obustavi postupka za lab.mat.partija 1.pdf application/pdf 79587 2017-11-08 11:17:42 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme konkursna dok.odr.stom.opreme.pdf application/pdf 324168 2017-11-06 13:43:31 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme poziv za podn.ponuda za odr.stom.opreme.pdf application/pdf 99723 2017-11-06 13:42:21 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za protetske usluge konkursna dok.izrada protetskih usluga.pdf application/pdf 277010 2017-11-03 12:58:30 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za protetske usluge poziv za podn.ponuda za protet.usluge.pdf application/pdf 96097 2017-11-03 12:57:55 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za rendgen materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal, partija 2..pdf application/pdf 61058 2017-11-02 13:18:33 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za rendgen materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal, partija 1.pdf application/pdf 60864 2017-11-02 13:18:02 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za vodovodni,kanalizacioni, tehnicki i elektromaterijal konkursna dokumentacija vod.kan.tehn.i elek.mat..pdf application/pdf 345437 2017-10-27 12:49:06 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za vodovodni,kanalizacioni,tehnicki i elektromaterijal poziv za podn.ponuda za vod.kan.tehn i elektromat..pdf application/pdf 99987 2017-10-27 12:48:03 Preuzmi
odluka o obustavi postupka za laboratorijski materijal partija 1 hematoloski materijal i reagensi za hematoloski analizator i zakup hematoloskog aparata Odluka o obustavi postupka partija 1.pdf application/pdf 62503 2017-10-25 13:57:20 Preuzmi
Оdluka o dodeli ugovora za labaratorijski materijal Odluka o dodeli ugovora..pdf application/pdf 159810 2017-10-25 13:46:45 Preuzmi
odluka o obustavi postupka za stomatoloski materijal Odluka o obustavi postupka za stom.mat..pdf application/pdf 62388 2017-09-27 13:51:33 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za stomatoloski maetrijal Odluka o dodeli ugovora za stom.materijal.pdf application/pdf 203015 2017-09-27 13:50:27 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 62949 2017-09-25 10:50:21 Preuzmi
Оdluka o dodeli ugovora za rendgen materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 98768 2017-09-22 14:01:54 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 62233 2017-09-20 13:33:15 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 63614 2017-09-20 13:32:48 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov.partija 5.pdf application/pdf 63969 2017-09-15 11:36:38 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 4 ob. o zaklj.ugov.partija 4.pdf application/pdf 61827 2017-09-15 11:35:32 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.med.opreme partija 5 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 5.pdf application/pdf 61727 2017-09-15 11:20:22 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.med.opreme partija 4 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 4.pdf application/pdf 63729 2017-09-15 11:19:31 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.med.opreme partija 3 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 3.pdf application/pdf 62504 2017-09-15 11:19:01 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.med.opreme partija 2 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 2.pdf application/pdf 63207 2017-09-15 11:18:37 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.med.opreme partija 1 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.partija 1.pdf application/pdf 63703 2017-09-15 11:13:32 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu partija 2 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 2.pdf application/pdf 61681 2017-09-13 13:15:55 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu partija 1 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 1.pdf application/pdf 61482 2017-09-13 13:15:25 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za rendgen materijal konkursna dokumentacija ren.mat..pdf application/pdf 264797 2017-09-12 14:11:32 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za rendgen materijal poziv za podn.ponuda za rend.materijal.pdf application/pdf 95623 2017-09-12 14:10:51 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za labaratorijski materijal Izmenjena konk. dok. lab.mat.3.pdf application/pdf 344635 2017-09-11 14:36:01 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za stomatoloski materijal Izmenjena konkursna dokumentacija stomatoloski materijal.pdf application/pdf 396626 2017-09-08 13:44:31 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za stomatoloski i materijal pitanje i odgovor na post.pitanje stom.mater..pdf application/pdf 78131 2017-09-08 13:43:36 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za labaratorijski materijal Izmenjena konkursna dokumentacija lab.mater.2.pdf application/pdf 344077 2017-09-08 09:09:32 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za labaratorijski materijal 2 pitanje i odgovor na post.pitanje 2.pdf application/pdf 67268 2017-09-08 09:08:08 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za labaratorijski materijal Izmenjena konkursna dokumentacija lab.mater..pdf application/pdf 344159 2017-09-05 13:33:06 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za labaratorijski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje 1.pdf application/pdf 56075 2017-09-05 13:32:13 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za stomatoloski materijal konkursna dokumentacija stomatoloski materijal.pdf application/pdf 398410 2017-09-05 09:01:39 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za stomatoloski materijal poziv za podn.ponuda za stom. mat.pdf application/pdf 98306 2017-09-05 09:00:28 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za labaratorijski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 58961 2017-09-01 13:53:50 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za labaratorijski materijal konkursna dokumentacija lab.mater.pdf application/pdf 336880 2017-08-28 14:43:22 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za labaratorijski materijal poziv za podn.ponuda za lab. mat.pdf application/pdf 97462 2017-08-28 14:42:32 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 11 ulja i ostalo ob. o zaklj.ugov.partija 11.pdf application/pdf 60781 2017-08-01 11:05:43 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za sanitetski i ostali maetrijal Odluka o dodeli ugovora za sanitetski i ostali materijal.pdf application/pdf 165550 2017-07-28 12:11:20 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku medicinske opreme Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.med.opreme.pdf application/pdf 136087 2017-07-25 14:24:35 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 10 ob. o zaklj.ugov. partija 10.pdf application/pdf 61960 2017-07-25 13:42:55 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu Odluka o dodeli ugovora za kan.mat.i obrasce u zdravstvu.pdf application/pdf 128324 2017-07-21 10:57:55 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 9 ob. o zaklj.ugov.partija 9.pdf application/pdf 61923 2017-07-20 14:37:22 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 8 ob. o zaklj.ugov.partija 8.pdf application/pdf 62372 2017-07-20 14:30:05 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 7 ob. o zaklj.ugov.partija 7.pdf application/pdf 61520 2017-07-20 14:22:46 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 6 ob. o zaklj.ugov.partija 6.pdf application/pdf 61877 2017-07-20 14:12:38 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 5 ob. o zaklj.ugov.partija 5.pdf application/pdf 62349 2017-07-20 14:02:26 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 4 ob. o zaklj.ugov.partija 4.pdf application/pdf 62926 2017-07-20 13:42:33 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 62725 2017-07-20 13:28:33 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2..pdf application/pdf 63798 2017-07-20 13:19:06 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za autodelove partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 64316 2017-07-20 13:03:17 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za autodelove,autogume ulja i ostalo Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 82739 2017-07-19 14:42:36 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odr.i popr.medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje 2.pdf application/pdf 56609 2017-07-18 14:17:01 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za spriceve i igle ob. o zaklj.ugov.za spriceve i igle.pdf application/pdf 61784 2017-07-14 13:10:33 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odr.i popr.medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje 1.pdf application/pdf 54281 2017-07-14 12:51:05 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za odr.i popr.med.opreme izmenjena konkursna dokumentacija odr.med.opreme.pdf application/pdf 453927 2017-07-12 13:54:07 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odr.i popr.medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pitanje za od.i popr.med.opreme.pdf application/pdf 60493 2017-07-12 13:53:24 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku medicinske opreme konkursna dokumentacija odr.med.opreme.pdf application/pdf 453829 2017-07-11 13:58:48 Preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za odrzavanje i popravku medicinske opreme poziv za podnosenje ponuda za odr.med.opreme.pdf application/pdf 98290 2017-07-11 13:57:39 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za autodelove, autogume , ulja i ostalo partija 11 ulja i ostalo obavestenje o obustavi postupka za autodelove partija 11 ulja i ostalo.pdf application/pdf 62656 2017-07-10 13:25:35 Preuzmi
izmena konk.dok.za autodelove, ulja i ostalo izmenjena konkursna dokumentacija za autodelove.pdf application/pdf 277469 2017-07-07 13:04:33 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za autodelove, ulja i ostalo konkursna dokumentacija za autodelove, ulja i ostalo.pdf application/pdf 277485 2017-07-07 13:01:49 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za autodelove, ulja i ostalo poziv za podnosenje ponuda, za ulja i ostalo.pdf application/pdf 97695 2017-07-07 13:01:16 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za sanitetski i ostali materijal Izmenjena konkursna dokumentacija sanitetski materijal 2.pdf application/pdf 321289 2017-07-06 11:35:42 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za sanitetski i ostali materijal pitanje i odgovor na post.pitanje 2.pdf application/pdf 61589 2017-07-05 08:20:43 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za sanitetski i ostali materijal izmenjena konkursna dokumentacija sanitetski materijal 1.pdf application/pdf 320215 2017-07-04 14:09:00 Preuzmi
konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu konkursna dokumentacija za kan.mat.i obrasce u zdr..pdf application/pdf 326764 2017-07-04 10:38:05 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu poziv za podn.ponuda za kan. mat.i obrasce u zdravstvu.pdf application/pdf 98941 2017-07-04 10:34:53 Preuzmi
odluka o obustavi postupka za partiju 11 ulja i ostalo Odluka o obustavi postupka za partiju 11 ulja i ostalo.pdf application/pdf 59776 2017-06-30 12:35:11 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za autodelove,autogume ulja i ostalo Odluka o dodeli ugovora za autodelove,autogume, ulja i ostalo.pdf application/pdf 225705 2017-06-30 12:34:18 Preuzmi
izmenjena konk.dokumentacija za sanitetski i ostali materijal izmenjena konkursna dokumentacija sanitetski materijal.pdf application/pdf 315088 2017-06-30 11:22:18 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za sanitetski i ostali materijal pitanje i odgovor na post.pitanje 1.pdf application/pdf 58479 2017-06-30 11:21:31 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za sanitetski i ostali materijal pitanje i odgovor na post.pitanje za san.i ost.materijal.pdf application/pdf 65470 2017-06-20 10:36:11 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal.pdf application/pdf 314563 2017-06-16 12:51:37 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sanitetski i ostali materijal poziv za podn.ponuda za sanitetski i ostali mat.pdf application/pdf 96781 2017-06-16 12:51:00 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za autodelove, autogume ulja i ostalo pitanje i odgovor na post.pitanje 2.pdf application/pdf 60598 2017-06-13 13:38:44 Preuzmi
Obavestenje o produz.roka za dost.ponuda za autodele,autogume, ulja i ostalo Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za autodelove.pdf application/pdf 67655 2017-06-12 10:08:40 Preuzmi
izmena konk.dok.za autodelove, autogume, ulja i ostalo izmenjena konkursna dokumentacija za autodelove.pdf application/pdf 410298 2017-06-12 10:07:30 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za autodelove, autogume ulja i ostalo pitanje i odgovor na post.pitanje 1.pdf application/pdf 45979 2017-06-12 10:06:29 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle Odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle.pdf application/pdf 104770 2017-06-06 10:40:14 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za autodelove, autogume ulja i ostalo pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 47714 2017-06-05 12:45:46 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za autodelove,autogume, ulja i ostalo konkursna dokumentacija za autodelove.pdf application/pdf 410596 2017-05-30 07:52:23 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za autodelove,autogume, ulja i ostalo poziv za podnosenje ponuda za autodelove.pdf application/pdf 99845 2017-05-30 07:51:39 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za med.opremu partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/pdf 59770 2017-05-19 11:42:20 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za med.opremu partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 60035 2017-05-19 11:40:39 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za med.opremu partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 61414 2017-05-19 11:40:13 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.informacionog sistema zdr.ustanove ob. o zaklj.ugov.odr.inf.sis.zdr.ust..pdf application/pdf 60409 2017-05-15 11:39:28 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za naftne derivate ob. o zaklj.ugov.za naftne der..pdf application/pdf 59140 2017-05-11 11:13:22 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za medicinsku i drugu opremu Odluka o dodeli ugovora za med.i drugu opremu.pdf application/pdf 165497 2017-04-28 08:54:00 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.komp.opreme i stam ob. o zaklj.ugov.za odr.i popr.komp.opreme i st..pdf application/pdf 60621 2017-04-24 12:37:54 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sredstva za odr.higijene ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 60283 2017-04-24 11:31:51 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za spriceve i igle konkursna dok.spricevi i igle.pdf application/pdf 277862 2017-04-13 08:55:04 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za spriceve i igle spricevi i igle,poziv za podn.ponuda.pdf application/pdf 95930 2017-04-13 08:54:14 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za naftne derivate Odluka o dodeli ugovora za naftne derivate.pdf application/pdf 99538 2017-04-12 13:15:28 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za pranje vesa ob. o zaklj.ugov.pranje vesa.pdf application/pdf 61522 2017-04-07 12:31:40 Preuzmi
konkursna dokumentacija za nabavku medicinske i druge opreme konkursna dokumentacija med oprema.pdf application/pdf 328151 2017-04-07 08:08:43 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za medicinsku i drugu opremu poziv za podn.ponuda za nab. med. i druge opreme.pdf application/pdf 97769 2017-04-07 08:07:59 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.inf.sistema zdr.ustanoce E-karton Odluka o dodeli ugovora za odr.in.sis.zd.ust..pdf application/pdf 87550 2017-04-06 11:43:57 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za sredstva za odr.higijene Odluka o dodeli ugovora za sred.za odr.higijene.pdf application/pdf 108269 2017-03-31 12:53:20 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.kompj.opreme i stampaca Odluka o dodeli ugovora za od.i popr.komp.opreme i stam..pdf application/pdf 100504 2017-03-24 13:53:18 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kasko osiguranje vozila ob. o zaklj.ugov.osig.partija 2..pdf application/pdf 59637 2017-03-22 08:50:20 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za osigur.obj.oprme i obav.osig.zapos. ob. o zaklj.ugov.osig.partija 1.pdf application/pdf 60204 2017-03-22 08:49:36 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sredstva za odr.higijene konkursna dokumentacija sres.za odr.hig..pdf application/pdf 284758 2017-03-17 09:05:03 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sredstva za odr.higijene poziv za podn.ponuda za sred.za od.hig.pdf application/pdf 97325 2017-03-17 09:04:32 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje inf.sistema zdrav.ustanove konk.dok.preg.pos.pdf application/pdf 439018 2017-03-16 08:49:51 Preuzmi
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka bez obj.poziva za pod.ponuda za odr.inf.sistema zdr.ust. Obavestenje o pok.preg.postupka.pdf application/pdf 55120 2017-03-16 08:49:06 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.ipopr.elek.ins.i elek.ur. ob. o zaklj.ugov.od.el.ins.pdf application/pdf 62170 2017-03-14 14:10:02 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku komp.oprme i stampaca konkursna dokumentacija, odr.i popr.kompj.opreme i st..pdf application/pdf 287265 2017-03-10 11:41:20 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odr.i popravku komp.opreme i stampaca poziv za podn.ponuda za odr.i pop.kompj.op.i st.pdf application/pdf 100872 2017-03-10 11:40:38 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za pranje vesa Odluka o dodeli ugovora za pranje vesa.pdf application/pdf 107681 2017-03-09 11:58:09 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila Odluka o dodeli ugovora za osiguranje.pdf application/pdf 127192 2017-02-28 11:51:56 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za naftne derivate konkursna dok.naftni derivati.pdf application/pdf 279408 2017-02-28 11:12:44 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za naftne derivate poziv za podn.ponuda za naftne derivate.pdf application/pdf 95990 2017-02-28 11:12:09 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku elek.inst.i elek.uredjaja konkursna dok.za odr.elek.ins.pdf application/pdf 280619 2017-02-20 11:54:51 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za održavanje i popravku elek.inst.i elekt.uredjaja poziv za podn.ponuda za odr.elek.ins..pdf application/pdf 99603 2017-02-20 11:51:11 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za pranje vesa pitanje i odg.na post.pdf application/pdf 43087 2017-02-17 09:15:49 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za pranje vesa pranje vesa,konkursna dokumentacija pdf.pdf application/pdf 270621 2017-02-14 13:03:01 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za pranje vesa poziv za podn.ponuda.pdf application/pdf 97688 2017-02-14 13:02:17 Preuzmi
Poziv za konkursna dok. za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila konkursna dokumentacija osiguranje.pdf application/pdf 356829 2017-02-09 10:35:06 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila poziv za podn.ponuda za osiguranje.pdf application/pdf 99398 2017-02-09 10:34:16 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.vozila partija 4 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 4.pdf application/pdf 66821 2017-01-16 12:02:24 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.vozila partija 3 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 3.pdf application/pdf 66247 2017-01-16 12:02:00 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.vozila partija 2 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 2.pdf application/pdf 66443 2017-01-16 12:01:33 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.vozila partija 1 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 1.pdf application/pdf 66966 2017-01-16 12:00:04 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.klima uredj.i rash.ur ob. o zaklj.ugov.od.klima.par.3.pdf application/pdf 62728 2016-12-29 10:18:22 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.ipopr.elek.ins. ob. o zaklj.ugov.od.el..ins.par.2.pdf application/pdf 60906 2016-12-29 10:17:27 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.ipopr.vod.i kan.ins. obavest.o zaklj.ug.za odr.i popr.vod.i kan.partija 1.pdf application/pdf 63592 2016-12-29 10:16:46 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.stom.opreme ob. o zaklj.ugov.odr.stom.opr.pdf application/pdf 64121 2016-12-22 14:29:10 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vozila sa ugrad.orig.rez.delova Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vozila.pdf application/pdf 148858 2016-12-13 11:18:21 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kutije za medicinski otpad ob. o zaklj.ugov.kut.za med.otp..pdf application/pdf 61736 2016-12-07 14:39:15 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za toalet papir ob. o zaklj.ugov.toalet papir.pdf application/pdf 62413 2016-12-06 07:55:29 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vod.i kan.inst.elek.inst.klima uredjaja i rash.uredjaj Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.vod.kan.ins.elek.inst.klima uredjaja i rash.uredj.pdf application/pdf 67395 2016-12-02 12:01:01 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dost.ponuda za odr.i popr.voz.sa ugr.orig.rez.del. Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za odr.i popr.voz.sa ug.or.rez.delova.pdf application/pdf 69347 2016-11-29 12:12:06 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za odr.i popr.vozila sa ugradnjom orig.rez.delova Izmenjena konkursna dok.za odr.i popr. vozila sa ug.orig.rez.del. 1.pdf application/pdf 341347 2016-11-29 12:10:47 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za odr.i popr.voz.sa ugr.orig.rez.delova pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 61421 2016-11-29 12:10:13 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za odr.i popr.vozila sa ugradnjom orig.rez.delova Izmenjena konkursna dok.za odr.i popr. vozila sa ug.orig.rez.pdf application/pdf 341827 2016-11-23 13:46:51 Preuzmi
konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku vozila sa ugradnjom originalnih rezervnih delova konkursna dok.za odr.i popr. vozila sa ug.orig.rez.delova.pdf application/pdf 346442 2016-11-23 12:51:59 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku vozila sa ugradnjom originalnih rezervnih delova poziv za podn.ponuda za odr.voz.sa ug.or.rez.pdf application/pdf 100654 2016-11-23 12:50:34 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.i popr.stom.opreme odluka o ododeli ug.za.odr.stom.opreme.pdf application/pdf 106643 2016-11-21 12:49:40 Preuzmi
konk.dokumen.za odr.i popr.vodovodne i kanaliz.instalacije elektr.inst.klima uredjaja i rashl.uredjaja konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 295316 2016-11-15 13:09:04 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije, klima uredjaja i rashladnih uredjaja poziv za podn.ponuda za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 101707 2016-11-15 13:08:03 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomat. materijal neoyudent ob. o zaklj.ugov.stom.mat.neoyudent.pdf application/pdf 61339 2016-11-14 13:00:15 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomat. materijal tehnodent ob. o zaklj.ugov.stom.mat.tehnodent.pdf application/pdf 59744 2016-11-14 12:59:41 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomat. materijal interdent ob. o zaklj.ugov.stom.mat.interdent.pdf application/pdf 58987 2016-11-14 12:59:09 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomat. materijal laviefarm ob. o zaklj.ugov.stom.mat.laviefarm.pdf application/pdf 59692 2016-11-14 12:58:34 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomat. materijal vetmetal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.vetmetal.pdf application/pdf 60070 2016-11-14 12:57:56 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za kutije za medicinski otpad i toalet papir Odluka o dodeli ugovora za kutije za med.otpad i toalet papir.pdf application/pdf 119304 2016-11-04 10:13:04 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za tehnicki materijal partija 3 ob. o zaklj.tehnicki mat. part.3.pdf application/pdf 63151 2016-11-03 08:32:30 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za elektro materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.za elektromat.partija 2.pdf application/pdf 61801 2016-11-03 08:31:25 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za vodovodni,kanalizacioni i teh.materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.vod.i kan.mat.partija 1.pdf application/pdf 60310 2016-11-03 08:30:42 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za lab.materijal partija 6 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 6.pdf application/pdf 60726 2016-10-28 13:40:14 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za lab.materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 5.pdf application/pdf 59260 2016-10-28 13:39:49 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za lab.materijal partija 4 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 4.pdf application/pdf 60855 2016-10-28 13:39:26 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za lab.materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 3.pdf application/pdf 61373 2016-10-28 13:39:06 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za lab.materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 2.pdf application/pdf 60472 2016-10-28 13:38:45 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za lab.materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 1.pdf application/pdf 60000 2016-10-28 13:37:16 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odr.i popr.stom.opreme konkursna dok.odr.stom.pdf application/pdf 304507 2016-10-28 13:01:58 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odr.i popr.stomatoloske opreme poziv za podn.ponuda za odr.stom.opreme.pdf application/pdf 97777 2016-10-28 13:01:06 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kutije za medicinski otpad i toalet papir konkursna dok.kutije za med.otp.i toalet papir.pdf application/pdf 281554 2016-10-21 11:53:23 Preuzmi
poziv za podn.ponuda za kutije za medicinski otpad i toalet papir poziv za podn.ponuda za kut.za med.otp. i toal.papir.pdf application/pdf 97749 2016-10-21 11:52:38 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za rendgen materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal, partija 2.pdf application/pdf 61175 2016-10-17 13:54:05 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za rendgen materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal, partija 1.pdf application/pdf 61316 2016-10-17 13:53:29 Preuzmi
poziv za podnosenje ponuda za uslugu mobilne telefonije Zahtev za ponudom za uslugu mobilne telefonije..pdf application/pdf 70033 2016-10-17 11:40:19 Preuzmi
obavestenje o obustavi postupka za stom.materijal obavestenje o obustavi postupka za stom.materijal.pdf application/pdf 56611 2016-10-17 11:38:45 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za stomatoloski materijal Odluka o dodeli ugovora za stom.mat..pdf application/pdf 263687 2016-10-17 11:37:59 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za vodovodni, kanaliz.tehnicki i elektro materijal Odluka o dodeli ugovora za vod.kan.teh.i el.mat..pdf application/pdf 129997 2016-10-06 08:38:26 Preuzmi
Оdluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za labaratorijski materijal Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora.pdf application/pdf 121716 2016-09-23 14:57:04 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za rendgen materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 98700 2016-09-21 13:18:27 Preuzmi
Konkursna dokum.za vodovodni, kanlizacioni, tehnički i elektro materijal konkursna dokumentacija vod.kan.teh.i el.mat..pdf application/pdf 344518 2016-09-21 10:43:06 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za vodovodni,kanalizacioni,tehnički i elektro materijal poziv za podn.ponuda v.k.t i el.mat..pdf application/pdf 98347 2016-09-21 10:42:04 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za stomatoloski materijal izmenjena konkursna dokumentacija stomatoloski materijal.pdf application/pdf 337387 2016-09-20 14:26:19 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za stomatoloski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje stomatoloski mater..pdf application/pdf 74623 2016-09-20 14:23:25 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dost.ponuda za stomatoloski materijal Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 67527 2016-09-20 14:20:53 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov. part.5.pdf application/pdf 64004 2016-09-19 13:39:00 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 4 ob. o zaklj.ugov. part.4.pdf application/pdf 62208 2016-09-19 13:38:39 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov. part.3.pdf application/pdf 63706 2016-09-19 13:38:14 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov. part.2.pdf application/pdf 63055 2016-09-19 13:37:53 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov. part.1.pdf application/pdf 63133 2016-09-19 13:37:26 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za labaratorijski materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 171700 2016-09-15 12:21:37 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za odr.med.opreme partija 5 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr. partija 5.pdf application/pdf 61928 2016-09-09 13:08:28 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za odr.med.opreme partija 4 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr. partija 4.pdf application/pdf 63791 2016-09-09 13:08:06 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za odr.med.opreme partija 3 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr. partija 3.pdf application/pdf 62982 2016-09-09 13:07:45 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za odr.med.opreme partija 2 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr. partija 2.pdf application/pdf 63723 2016-09-09 13:07:23 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za odr.med.opreme partija 1 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr. partija 1.pdf application/pdf 63495 2016-09-09 13:06:56 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za kanc.materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 2.pdf application/pdf 60284 2016-09-09 12:33:57 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za kanc.materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 1.pdf application/pdf 62513 2016-09-09 12:33:35 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za rendgen materijal konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 263281 2016-09-07 11:42:49 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za rendgen materijal poziv za podn.ponuda za rend.mat..pdf application/pdf 95033 2016-09-07 11:42:15 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za labaratorijski materijal pitanje i odgovor na post.pit.2.pdf application/pdf 57524 2016-09-06 13:15:22 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za labaratorijski materijal pitanje i odgovor na post.pit.1.pdf application/pdf 50990 2016-09-06 13:15:00 Preuzmi
Konkursna dokum.za stomatoloski materijal konkursna dokumentacija stomatoloski materijal.pdf application/pdf 338865 2016-08-26 12:39:13 Preuzmi
poziv za podn.ponuda za stomat.materijal poziv za podn.ponuda za stom. mat.pdf application/pdf 97609 2016-08-26 12:38:26 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kan.materijal i obrasce u zdravstvu Odluka o dodeli ugovora za kan.mat.i obr.u zdr..pdf application/pdf 131599 2016-08-25 08:02:35 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dost.ponuda za laboratorisjki materijal Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 76662 2016-08-24 11:39:03 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odrzavanje i popravku medicinske opreme Odluka o dodeli ugovora za odr.med.opreme.pdf application/pdf 143598 2016-08-22 12:03:32 Preuzmi
Оdluka o dodeli ugora za sanitetski i ostali materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 183032 2016-08-17 11:03:44 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove, autogume ulja i ostalo partija 9 ob. o zaklj.ugov. par. 9.pdf application/pdf 61098 2016-08-09 08:27:52 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove, autogume ulja i ostalo partija 8 ob. o zaklj.ugov. par. 8.pdf application/pdf 62855 2016-08-09 08:27:25 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove, autogume ulja i ostalo partija 6 ob. o zaklj.ugov. par. 6.pdf application/pdf 62219 2016-08-09 08:26:59 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za аutodelove, autogume ulja i ostalo partija 5 ob. o zaklj.ugov. par. 5.pdf application/pdf 62673 2016-08-09 08:25:40 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za lab. materijal pitanje i odgovor na post.pitanje lab.mat..pdf application/pdf 52987 2016-08-08 10:58:36 Preuzmi
Pitanje i odgovor na pos.pitanje za odr.med.opreme pitanje i odgovor na post.pitanje2.pdf application/pdf 54856 2016-08-04 14:44:20 Preuzmi
Konkursna dokum.za labaratorijski materijal konkursna dokumentacija lab.mater.pdf application/pdf 344449 2016-08-04 09:55:07 Preuzmi
poziv za podn.ponuda za labarat.materijal poziv za podn.ponuda za lab. mat.pdf application/pdf 96938 2016-08-04 09:54:31 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za odr.i popr.med.opreme pitanje i odg.na pos.pit.1.pdf application/pdf 90581 2016-08-03 13:25:32 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za odr.i popr.medicinske oprme izmenjena konkursna dokumentacija odr.med.pdf application/pdf 450350 2016-08-03 13:09:21 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za odr.i popr.med.opreme pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 57103 2016-08-01 10:25:43 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odr.i popr.med.opreme konkursna dokumentacija odr.med.opreme.pdf application/pdf 450109 2016-07-28 13:02:03 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za odr.i popravku medicinske opreme poziv za podnosenje ponuda za odr.med.opreme.pdf application/pdf 98576 2016-07-28 13:01:13 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za autodelove, autogume, ulja i ostalo Odluka o dodeli ugovora za autodelove.pdf application/pdf 127150 2016-07-25 10:40:00 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za spriceve i igle ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 61528 2016-07-21 12:24:29 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za sanitetski materijal pitanje i odgovor na post.pit..pdf application/pdf 56255 2016-07-21 12:15:44 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove partija 10 ulja i ostalo ob. o zaklj.ugov. za partiju 10.pdf application/pdf 61270 2016-07-19 13:21:48 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove partija 7 ob. o zaklj.ugov. za partiju 7.pdf application/pdf 61824 2016-07-19 13:21:16 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove partija 4 ob. o zaklj.ugov. za partiju 4.pdf application/pdf 62351 2016-07-19 13:20:58 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove partija 3 ob. o zaklj.ugov. za partiju 3.pdf application/pdf 62753 2016-07-19 13:20:38 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove partija 2 ob. o zaklj.ugov. za partiju 2..pdf application/pdf 63697 2016-07-19 13:20:15 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za autodelove partija 1 ob. o zaklj.ugov. za partiju 1.pdf application/pdf 63881 2016-07-19 13:19:54 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal1 izmenjena konkursna dokumentacija sanitetski materijal.1.pdf application/pdf 314115 2016-07-15 13:27:13 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kanc. materijal i obrasce u zdravstvu konkursna dokumentacija za kan.materijal.pdf application/pdf 326974 2016-07-15 10:44:19 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kanc. materijal i obrasce u zdravstvu poziv za podn.ponuda za kan. mat.pdf application/pdf 99288 2016-07-15 10:43:26 Preuzmi
Izmenjena konk.dokumentacija za sanitetski i ostali materijal Izmenjena konkursna dokumentacija sanitetski materijal.pdf application/pdf 314174 2016-07-14 09:45:57 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal konkursna dokumentacija sanitetski materijal.pdf application/pdf 312161 2016-07-12 12:48:23 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sanitetski materijal poziv za podn.ponuda za sanitetski i ostali mat.pdf application/pdf 96925 2016-07-12 12:47:25 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za autodelove Konkursna dokumentacija za autodelove.pdf application/pdf 325216 2016-07-07 13:31:36 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za autodelove poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 99835 2016-07-07 13:31:14 Preuzmi
Оbavestenje o obustavi postupka za autodelove, autogume ulja i ostalo partija 9 obavestenje o obustavi postupka za autodelove partija 9.pdf application/octect-stream 56735 2016-07-05 11:54:07 Preuzmi
Оbavestenje o obustavi postupka za autodelove, autogume ulja i ostalo partija 8 obavestenje o obustavi postupka za autodelove partija 8.pdf application/octect-stream 61483 2016-07-05 11:53:45 Preuzmi
Оbavestenje o obustavi postupka za autodelove, autogume ulja i ostalo partija 6 obavestenje o obustavi postupka za autodelove partija 6.pdf application/octect-stream 61937 2016-07-05 11:53:18 Preuzmi
Оbavestenje o obustavi postupka za autodelove, autogume ulja i ostalo partija 5 obavestenje o obustavi postupka za autodelove partija 5.pdf application/octect-stream 58650 2016-07-05 11:52:46 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 8 ob. o zaklj.ugov.partija 8.pdf application/octect-stream 60407 2016-07-05 10:49:49 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 7 ob. o zaklj.ugov.partija 7.pdf application/octect-stream 61160 2016-07-05 10:49:31 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 6 ob. o zaklj.ugov.partija 6.pdf application/octect-stream 59903 2016-07-05 10:49:11 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 5 ob. o zaklj.ugov.partija 5.pdf application/octect-stream 60042 2016-07-05 10:48:53 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 4 ob. o zaklj.ugov.partija 4.pdf application/octect-stream 60630 2016-07-05 10:48:30 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 3 ob. o zaklj.ugov.partija 3.pdf application/octect-stream 59867 2016-07-05 10:48:09 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 2 ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/octect-stream 60132 2016-07-05 10:47:48 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za medicinsku opremu partija 1 ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/octect-stream 60213 2016-07-05 10:47:24 Preuzmi
Оdluka o obustavi postupka za autodelove, autogume ulja i ostalo za partije 5,6,8 i 9 Odluka o obustavi postupka za autodelove za partije 5,6,8,9.pdf application/octect-stream 69304 2016-06-21 08:00:19 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za autodelove, autogume, ulja i ostalo Odluka o dodeli ugovora.pdf application/octect-stream 158834 2016-06-20 13:15:45 Preuzmi
Interni akt-pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke PRAVILNIK JN.pdf application/octect-stream 168784 2016-06-15 14:32:25 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle Odluka o dodeli ugovora za spriceve i igle.pdf application/octect-stream 116505 2016-06-06 12:44:08 Preuzmi
Izmenjena konk.dokum.za autodelove izmenjena konkursna dokumentacija.pdf application/octect-stream 414617 2016-06-03 11:25:25 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dost.ponuda za autodelove Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za autodelove.pdf application/octect-stream 67682 2016-06-03 11:24:49 Preuzmi
PITANJE I ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE ZA AUTODELOVE pitanje i odgovor na post pitanje ya autodelove.pdf application/octect-stream 46796 2016-06-03 11:24:07 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za autodelove konkursna dokumentacija za autodelove pdf.pdf application/octect-stream 423988 2016-05-27 13:21:00 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za autodelove poziv za podnosenje ponuda za autodelove.pdf application/octect-stream 100127 2016-05-27 13:20:24 Preuzmi
Obaves.o zaklj.ugovoru za naftne derivate ob. o zaklj.ugov.za naftne der..pdf application/octect-stream 59900 2016-05-26 13:06:02 Preuzmi
obavestenje o zaklj.ugovoru za odrz.inf.sistema zdr.ustanove ob. o zaklj.ugov.pdf application/octect-stream 60407 2016-05-25 14:16:27 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za medicinsku opremu Odluka o dodeli ugovora za medicinsku opremu.pdf application/pdf 201152 2016-05-20 08:56:31 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za sredstva za odr.higijene ob. o zaklj.ugov.za sred.za odr.higijene.pdf application/pdf 62227 2016-05-20 08:19:11 Preuzmi
Pitanje o odg.na post.pitanje za nab. med.opremu pitanje i odg.na post.pitanje.pdf application/pdf 163726 2016-04-22 13:14:04 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dost.ponuda za medicinsku opremu Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 115955 2016-04-20 15:13:28 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za led rasvetu Zahtev za dos.ponude za led rasvetu.pdf application/pdf 120809 2016-04-19 14:57:12 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za spriceve i igle konkursna dok.spricevi i igle.pdf application/pdf 351541 2016-04-18 13:29:54 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za spriceve i igle poziv za pod.ponuda za spriceve i igle.pdf application/pdf 159142 2016-04-18 13:28:15 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za naftne derivate Odluka o dodeli ugovora za naftne der..pdf application/pdf 166885 2016-04-15 11:34:31 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za krecenje Zahtev za dos.ponude za krecenje.pdf application/pdf 130843 2016-04-14 12:07:33 Preuzmi
Zahtev za dostavljanjem ponude za krecenje Zahtev za dos.ponude za krecenje.docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.word 20664 2016-04-14 12:05:21 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru za odr. i popr.komp.opreme i stampaca ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 90828 2016-04-13 13:10:23 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za od.inf.sist.zdr.ustanove E-karton Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 124259 2016-04-11 14:13:06 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za sredstva za odr.higijene Odluka o dodeli ugovora za sred.za od.hig..pdf application/pdf 168196 2016-04-08 12:30:36 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje naftni derivati pitanje i odg.na post.pit.1.pdf application/pdf 86799 2016-04-04 14:11:56 Preuzmi
Оdluka o dodeli ug.za odr.i popr.komp.opreme i stampaca Odluka o dodeli ugov.za od.i popr.kom.i stam..pdf application/pdf 164529 2016-04-01 11:32:44 Preuzmi
Izmenjena konk.dok.naftni derivati Izmenjena konkursna dok.naftni derivati.pdf application/pdf 345904 2016-03-31 13:57:20 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje naftni derivati pitanje i odg.na post.pdf application/pdf 127048 2016-03-31 13:53:36 Preuzmi
Obav.o zaklj.ugovoru za kasko osig.vozila ob. o zaklj.ugov.partija 2.pdf application/pdf 89239 2016-03-30 12:34:43 Preuzmi
Obaves.o zaklj.ug.za osig.obj.opreme i ob.osiguranje zaposlenih ob. o zaklj.ugov.partija 1.pdf application/pdf 89090 2016-03-30 12:33:56 Preuzmi
Pitanje i odgovor na pos.pitanje za sredstva za odr.higijene pitanje i odg.na post 2.pdf application/pdf 90303 2016-03-30 12:15:22 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za pranje vesa ob. o zaklj.ugov.pranje vesa.pdf application/pdf 92507 2016-03-25 12:08:32 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za medicinsku i drugu opremu konkursna dokumentacija med.oprema.pdf application/pdf 402808 2016-03-25 11:07:02 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za medicinsku i drugu opremu poziv za podn.ponuda za med.oprema.pdf application/pdf 159599 2016-03-25 11:05:59 Preuzmi
Misljenje Uprave za javne nabavke za odr.inf.sistema zdr.ust. misljenje Uprave za javne nabavke od 17.03.2016..pdf application/pdf 144427 2016-03-23 14:15:56 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje informacionog sistema zdravstvene ustanove konk.dok.preg.pos.pdf application/pdf 537431 2016-03-23 14:13:08 Preuzmi
Оbavestenje o pokretanju pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za od.informacionog sistema zdravstvene ustanove E-karton Obavestenje o pok.preg.pdf application/pdf 84410 2016-03-23 14:10:02 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za sredstva za odrzavanje higijene Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 116038 2016-03-23 11:06:07 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za sredstva za odr.higijene Izmenjena konkursna dokumentacija2.pdf application/pdf 316430 2016-03-23 11:04:52 Preuzmi
Pitanje i odgovor na pos.pitanje za sredstva za odr.higijene pitanje i odg.na post1.pdf application/pdf 84649 2016-03-23 11:03:34 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za sredstva za odr.higijene Izmenjena konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 316459 2016-03-22 08:40:24 Preuzmi
Pitanje i odgovor na pos.pitanje za sredstva za odr.higijene pitanje i odg.na post.pitanje.pdf application/pdf 84395 2016-03-22 08:38:57 Preuzmi
konk.dok.za sred.za odr.higijene konkursna dokumentacija zа sr.za od.higijene.pdf application/pdf 316640 2016-03-18 12:54:55 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za sred.za odr.higijene poziv za podn.ponuda za sred.za od.hig.pdf application/pdf 159705 2016-03-18 12:54:01 Preuzmi
Pitanje i odgovor na post.pitanje za odr.i popr.kompj.opreme i stampaca pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 127540 2016-03-16 12:02:28 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za naftne derivate konkursna dok.naftni derivati.pdf application/pdf 345836 2016-03-15 10:13:59 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za naftne derivate poziv za podn.naftni derivati.pdf application/pdf 158446 2016-03-15 10:12:19 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za pranje vesa Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 170971 2016-03-15 10:03:35 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odr.i popr.kom.opreme i stampaca konkursna dokumentacija odr.i pop.kom.op.i st..pdf application/pdf 325817 2016-03-10 13:33:34 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za odr.i popr.komp.opreme i stampaca poziv za podn.ponuda za odr.i pop.kompj.op.i st.pdf application/pdf 162532 2016-03-10 13:32:30 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za osiguranje objekata, opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 190013 2016-03-03 11:06:08 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za pranje vesa konkursna dokumentacija za pranje vesa.pdf application/pdf 304029 2016-02-22 11:31:48 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za pranje vesa poziv za podn.ponuda za pranje vesa.pdf application/pdf 160426 2016-02-22 11:30:59 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za osiguranje objekata i opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila Izmenjena konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 417560 2016-02-18 14:31:50 Preuzmi
Pitanje i odgovori na postavljena pitanja za osiguranje objekata i opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila pitanje i odg..pdf application/pdf 141235 2016-02-18 14:29:49 Preuzmi
Konkursna dok.za osiguranje objekata i opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila konkursna dokumentacija zv.pdf application/pdf 434478 2016-02-17 12:38:43 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za osiguranje objekata i opreme, obavezno osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje vozila poziv za podn.pdf application/pdf 161839 2016-02-17 12:35:12 Preuzmi
Izmena plana nabavki za 2016. godinu IZmena PLAN2016ZDRAV07007272dzmlad05022016-4.PDF application/pdf 114550 2016-02-05 10:53:39 Preuzmi
Olan nabavki za 2016. godinu Plan 2016.PDF application/pdf 108337 2016-02-01 14:11:37 Preuzmi
obavestenje o zak.ug.za odr.vozila partija 3 ob. o zaklj.ugov.od.voz.part.3.pdf application/pdf 95220 2015-12-23 14:38:41 Preuzmi
obavestenje o zak.ug.za odr.vozila partija 2 ob. o zaklj.ugov.od.voz.part.2.pdf application/pdf 95351 2015-12-23 14:38:02 Preuzmi
obavestenje o zak.ug.za odr.vozila partija 1 ob. o zaklj.ugov.od.voz.part.1.pdf application/pdf 95855 2015-12-23 14:37:31 Preuzmi
ob.o zaklj.ug.za odr.vod.kan.elek.ins.klima ur.i rash.ur. ob. o zaklj.ugov.od.klima.par 3..pdf application/pdf 92440 2015-12-23 12:19:48 Preuzmi
obav.o zaklj.ug.za od.vod.kan.elek.ins.klima ur.i rash.ur ob. o zaklj.ugov.od.el..ins.par 2..pdf application/pdf 91692 2015-12-23 12:17:59 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odr. vod.kan.elek.inst.klima ur.i rashl.ur. ob. o zaklj.ugov.od.vod.i kan.ins.par.1.pdf application/pdf 93390 2015-12-23 12:15:12 Preuzmi
Obav.o zaklj.ug.za toalet papir ob. o zaklj.ugov.toal.pap..pdf application/pdf 91997 2015-12-16 11:37:09 Preuzmi
Obavestenje o zakljuc.ug.za kut.za med.otpad ob. o zaklj.ugov.kut.za med.pdf application/pdf 90469 2015-12-16 11:35:49 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za odr.stom.opreme ob. o zaklj.ugov.odr.stom.opr..pdf application/pdf 94355 2015-12-15 11:43:45 Preuzmi
odluka o dodeli ugovora za odr.i popravku vozila sa ugrad.or.rez.delova Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 201281 2015-12-14 12:07:16 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.vodov.kanal.elek.inst.klima uredja i rash.uredj. Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 199326 2015-12-10 12:40:29 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.stom.opreme Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 165372 2015-11-30 12:26:42 Preuzmi
Konk.dok.za odr.i popr.vozila sa ug.or.rez.delova konkursna dok.za odr.i popr. vozila sa ug.orig.rez.pdf application/pdf 373494 2015-11-26 11:01:26 Preuzmi
poziv za podn.ponuda za odr.i popr.voz.sa ug.or.rez.delova poziv za podn.ponuda za odr.voz.sa ug.or.rez.pdf application/pdf 162266 2015-11-26 10:59:36 Preuzmi
Izmenjena konk.dok.za odr.i popr.vod.i kan.ins.elek.ins.klima ur.i rash.ur.1 Izmenjena konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.1.pdf application/pdf 341050 2015-11-25 12:03:48 Preuzmi
Izmenjena konk.dok.za odr.i popr.vod.i kan.ins.elek.ins.klima ur.i rash.ur. Izmenjena konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 341079 2015-11-24 08:42:04 Preuzmi
Konkursna dok.za.odr.i popr.vod.i kan.inst.elek.inst.klima ur.i ras.ur. konkursna dok.za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 340759 2015-11-23 14:10:46 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odr.i pop.vod.i kan.ins.elek.inst.klima ur.i rash.ur. poziv za podn.ponuda za odr.vod.kan.elek.ins.pdf application/pdf 163749 2015-11-23 14:09:23 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za kut.za med.otpad i toalet papir Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 185586 2015-11-23 10:51:55 Preuzmi
Pitanje i odg.na post.pitanje za odr.stom.opreme pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 84631 2015-11-16 08:55:29 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za lab.materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 5.pdf application/pdf 89389 2015-11-10 11:08:57 Preuzmi
Konkur.dok.odr.stomatoloske opreme konkursna dok.odr.stom.opreme.pdf application/pdf 353877 2015-11-10 10:13:54 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odr.stomat.opreme poziv za podn.ponuda za odr.stom.opreme.pdf application/pdf 159958 2015-11-10 10:13:08 Preuzmi
Konkursna dok.za kut.za med.otpad i toalet papir konkursna dok.kutije za med.otp.pdf application/pdf 332085 2015-11-06 08:35:24 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za kut.za med.otpad i toalet papir poziv za podn.ponuda za kut.za med.pdf application/pdf 159815 2015-11-06 08:34:37 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za lab.mat.partija 6 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 6.pdf application/pdf 90232 2015-11-04 14:04:39 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za lab.mat.partija 4 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.partija 4.pdf application/pdf 90884 2015-11-04 14:01:19 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za lab.mat.partija 3 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.par.3.pdf application/pdf 90216 2015-11-04 13:50:19 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za lab.mat.partija 2 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.par.2.pdf application/pdf 89706 2015-11-04 13:45:36 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za lab.mat.partija 1 ob. o zaklj.ugov.lab.mat.par.1.pdf application/pdf 90372 2015-11-04 12:59:50 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za stom.materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.neoyudent.pdf application/pdf 90622 2015-11-04 08:45:24 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za stom.materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat. Tehnodent.doc application/msword 35840 2015-11-04 08:41:25 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za stom.materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.interdent.pdf application/pdf 88358 2015-11-04 08:37:42 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za stom.materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.ortodent.pdf application/pdf 89210 2015-11-04 08:32:44 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za stom.materijal ob. o zaklj.ugov.stom.mat.laviefarm.pdf application/pdf 89174 2015-11-04 08:24:23 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za stom.mat. ob. o zaklj.ugov.stom.mat.vetmetal.pdf application/pdf 89219 2015-11-04 08:17:41 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.med.opreme ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr.pdf application/pdf 91574 2015-11-03 11:15:51 Preuzmi
Obaves.o zaklj.ugovoru za tehnicki materijal ob. o zaklj.tehnicki mat. part.3.pdf application/pdf 91122 2015-11-02 13:59:11 Preuzmi
Obaves.o zaklj.ugovoru za elektromaterijal ob. o zaklj.ugov.za elektromat.pdf application/pdf 90574 2015-11-02 13:58:13 Preuzmi
Obaves.o zaklj.ugovoru za vod.i kan.materijal ob. o zaklj.ugov.vod.i kan.mat.part.1.pdf application/pdf 90891 2015-11-02 13:57:26 Preuzmi
Obav.o zaklj.ug.za amp.lekove Ino-pharm ob. o zaklj.ugov.amp.lek Ino-pharm.pdf application/pdf 90646 2015-11-02 12:32:55 Preuzmi
Obav.o zaklj.ug.za amp.lekove farmalogist ob. o zaklj.ugov.amp.lek.Farmalogist.pdf application/pdf 90711 2015-10-21 13:39:03 Preuzmi
Obav.o zaklj.ugovoru za ren.mat.partija 2 ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal partija 2.pdf application/pdf 90546 2015-10-21 12:40:12 Preuzmi
Obav.o zaklj.ugovoru za ren.mat.partija 1 ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal пар.1.pdf application/pdf 89974 2015-10-21 12:39:41 Preuzmi
Ispravka odluke o dodeli ugovora za stom.materijal Ispravka odluke o dodeli ugovora.pdf application/pdf 299858 2015-10-20 13:21:26 Preuzmi
Obav.o zaklj.ug.za amp.lekove phoenix ob. o zaklj.ugov.amp.lek phoenix.pdf application/pdf 92248 2015-10-20 10:54:45 Preuzmi
Obav.o zaklj.ug.za amp.lekove anlek ob. o zaklj.ugov.amp.lek.pdf application/pdf 90174 2015-10-20 10:53:46 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.med.opreme Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 181850 2015-10-16 13:14:31 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za vodovodni,kanl.tehn.i elektro materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 187590 2015-10-14 08:39:07 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za stom.materijal Odluka o obustavi postupka.pdf application/pdf 89170 2015-10-13 08:40:39 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za stom.materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 297768 2015-10-13 08:38:29 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje za odr.med.opreme pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 64297 2015-10-02 08:53:37 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za rendgen materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 178952 2015-09-29 13:33:36 Preuzmi
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru za generator za rendgen aparat ob. o zaklj.ugov.generator.pdf application/pdf 87810 2015-09-29 13:08:17 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za ampulirane lekove obavestenje o obustavi postupka.pdf application/pdf 84585 2015-09-28 13:09:28 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka za ampulirane lekove Odluka o obustavi postupka za amp.lekove.pdf application/pdf 88543 2015-09-28 13:08:52 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za ampulirane lekove Odluka o dodeli ugovora1.pdf application/pdf 207742 2015-09-28 12:25:53 Preuzmi
izmenjena konk.dok.vod.kan.tehn.i elektro materijal izmenjena konkursna dok.vod.kan.elektro i tehnicki mater.pdf application/pdf 417197 2015-09-24 12:20:20 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odr.med.opreme konkursna dok.odr.med.pdf application/pdf 339816 2015-09-23 14:01:50 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za odr.med.opreme poziv za podn.ponuda za odr.med.pdf application/pdf 160953 2015-09-23 13:58:31 Preuzmi
Obavestenje o zakl.ugovoru za inf.ras.partije 6,7,8 ob. o zaklj.ugov.inf.ras.6,7,8.pdf application/pdf 91357 2015-09-23 11:52:33 Preuzmi
Pitanje i odg.na post.pitanje za stomatološki materijal pitanje i odgovor na post1.pdf application/pdf 121672 2015-09-22 13:51:03 Preuzmi
Izmenj.konk.dok.stom.mat Izmenjena konkursna dok.stom.mat.pdf application/pdf 394059 2015-09-21 13:27:10 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pit.st.mat. pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 123086 2015-09-21 13:26:28 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za san.mat.partija 3 ob. o zaklj.ugov partija 3.pdf application/pdf 92983 2015-09-17 13:18:39 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ugovoru.za san.mat.partija 1 ob. o zaklj.ugov partija 1.pdf application/pdf 92456 2015-09-17 13:17:54 Preuzmi
Poziv za podn.pon.za vod.kan.tehn. i elektromaterijal poziv za podn.ponuda za vod.kan.tehn.i elekt.mat.pdf application/pdf 161065 2015-09-17 12:59:24 Preuzmi
Konkursna dok.za. vod.kan.tehn. i elektromaterijal konkursna dok.vod.kan.elektro i tehnicki mater.pdf application/pdf 417193 2015-09-17 12:50:54 Preuzmi
Ob.o zaklj.ug.za odr.med.opreme partija 4 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr4.pdf application/pdf 93067 2015-09-16 13:29:53 Preuzmi
Ob.o zaklj.ug.za odr.med.opreme partija 3 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr3.pdf application/pdf 92183 2015-09-16 13:29:31 Preuzmi
Ob.o zaklj.ug.za odr.med.opreme partija 2 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr2.pdf application/pdf 92863 2015-09-16 13:29:07 Preuzmi
Ob.o zaklj.ug.za odr.med.opreme partija 1 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr 1.pdf application/pdf 92666 2015-09-16 13:28:41 Preuzmi
Obav.o zaklj.ug.za san.mater.partija 5 ob. o zaklj.ugov.partija 5.pdf application/pdf 93414 2015-09-15 08:25:44 Preuzmi
Obav.o zaklj.ug.za san.mater.partija 4 ob. o zaklj.ugov partija 4.pdf application/pdf 91571 2015-09-15 08:25:13 Preuzmi
Obav.o zaklj.ug.za san.mater.partija 2 ob. o zaklj.ugov partija 2.pdf application/pdf 91794 2015-09-15 08:24:30 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za rend.materijal poziv za podn.ponuda za rend.mat.pdf application/pdf 156610 2015-09-14 13:15:28 Preuzmi
Konkursna dok.za rend.materijal konkursna dok.rend.mat.pdf application/pdf 330122 2015-09-14 13:14:38 Preuzmi
Konkursna dok.za stom.materijal konkursna dok.stom.mat.pdf application/pdf 394295 2015-09-11 13:55:19 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za stom.mater. poziv za podn.ponuda za stom.mat.pdf application/pdf 157914 2015-09-11 13:53:49 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ug.za kanc.mat.partija 2 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 2.doc binary/octet-stream 37376 2015-09-09 13:06:25 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kanc.mat.partija 1 ob. o zaklj.ugov. kan.mat.partija 1.doc binary/octet-stream 37888 2015-09-09 13:05:45 Preuzmi
Konk.dok.za ampulirane lekove konkursna dok.amp.pdf application/pdf 347226 2015-09-03 12:39:09 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za ampulirane lekove poziv za podn.ponuda za amp.pdf application/pdf 159759 2015-09-03 12:38:14 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postp.za odr.ren.opreme obavestenje o obustavi postupka zа odr.ren.opreme.doc application/msword 33792 2015-08-25 14:17:23 Preuzmi
Dodatno poj.kon.dokumen.za lab.materijal Dodatna pojаs.pdf application/pdf 112095 2015-08-24 08:18:06 Preuzmi
Konk.dok.za generator konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 394749 2015-08-21 13:45:04 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za generator poziv za podn.ponuda za generator.pdf application/pdf 162880 2015-08-21 13:44:28 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje za lab pitanje i odgovor na post.1.pdf application/pdf 109228 2015-08-20 11:47:47 Preuzmi
Izmenjena konk.dok.lab.materijal izmenjena konkursna dok.lab.mat.pdf application/pdf 391098 2015-08-18 10:33:15 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje za odr.med.opreme pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 149391 2015-08-14 13:45:55 Preuzmi
Pitanje iodg.na pos.pitanje za lab.materijal pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 108953 2015-08-12 12:05:36 Preuzmi
Konkur.dok.lab.materijal konkursna dok.lab.mat.pdf application/pdf 391174 2015-08-07 13:34:32 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za lab.matrjial poziv za podn.pdf application/pdf 159217 2015-08-07 13:31:57 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odr.med.opreme konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 519713 2015-08-04 13:01:36 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za odr.med.opreme Poziv za podnosenje ponuda odr.med.pdf application/pdf 162137 2015-08-04 13:00:13 Preuzmi
Konkursna dokum.za inf.rastvore i ras.za sp.upotrebu konkursna dok.inf.ras.i ras.za sp.pdf application/pdf 321079 2015-07-21 11:43:36 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za inf.ras.i ras.za sp.upotrebu poziv za podn.ponuda za inf.rar.i ras.za sp.up.pdf application/pdf 161975 2015-07-21 11:42:38 Preuzmi
Izmenjena konkursna dok.za kan.mat.i obrasce u zdravstvu Izmenjena konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 378183 2015-07-17 12:29:56 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za san.mat. Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda1.pdf application/pdf 115693 2015-07-14 14:13:32 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje za sanitetski materijal pitanje i odgovor na post3.pdf application/pdf 107758 2015-07-14 14:13:04 Preuzmi
Izmenjena kon.dok.za san.mat.3 izmenjena konkursna dok.san.mat3.pdf application/pdf 357918 2015-07-14 14:11:35 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje za sanitetski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje3.doc application/msword 45568 2015-07-14 14:10:49 Preuzmi
Izmenjena kon.dok.za san.materijal izmenjena konkursna dok.san.mat2.pdf application/pdf 357875 2015-07-10 11:52:37 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za san.mat. Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 115667 2015-07-10 11:51:44 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje za sanitetski materijal pitanje i odgovor na post2.pdf application/pdf 91625 2015-07-10 11:50:30 Preuzmi
Obavestenje o zaklj.ug.za spriceve i igle ob. o zaklj.ugov.spricevi i igle.doc application/msword 36864 2015-07-09 12:25:54 Preuzmi
Izmenjena kon.dok.za san.mat.1 izmenjena konkursna dok.san.mat.pdf application/pdf 357769 2015-07-08 10:37:00 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kan.mat.i obr.u zdravstvu Konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 378099 2015-07-07 12:56:22 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kan.mat.i obrasce u zdravstvu poziv za podn.pdf application/pdf 161399 2015-07-07 12:55:24 Preuzmi
obav.o zaklj.ugovoru za kar.sondu ob. o zaklj.ugov sonda.pdf application/pdf 89715 2015-07-02 14:28:09 Preuzmi
Obav.o zaklj.ugov.za inf.ras.partiju 5 ob. o zaklj.ugov.inf.ras.eco trade.pdf application/pdf 90978 2015-07-02 14:27:03 Preuzmi
Obav.o zaklj.ugov.za inf.ras.partije 1,2,3,4 ob. o zaklj.ugov.inf.ras.farmalogist.pdf application/pdf 90004 2015-07-02 14:26:32 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za ulja i ostalo partija 10 ob. o zaklj.ugov par 10.pdf application/pdf 91095 2015-06-23 08:41:42 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autogume partija 9 ob. o zaklj.ugov par.9.pdf application/pdf 91178 2015-06-23 08:41:08 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autodelove partija 8 ob. o zaklj.ugov par 8.pdf application/pdf 91147 2015-06-23 08:40:32 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autodelove partija 7 ob. o zaklj.ugov par.7.pdf application/pdf 90979 2015-06-23 08:40:09 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autodelove partija 6 ob. o zaklj.ugov par.6.pdf application/pdf 91062 2015-06-23 08:39:46 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autodelove partija 5 ob. o zaklj.ugov par 5.pdf application/pdf 91055 2015-06-23 08:38:53 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autodelove partija 4 ob. o zaklj.ugov par.4.pdf application/pdf 92108 2015-06-23 08:38:28 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autodelove partija 3 ob. o zaklj.ugov par.3.pdf application/pdf 91900 2015-06-23 08:38:05 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autodelove partija 2 ob. o zaklj.ugov par.2.pdf application/pdf 92924 2015-06-23 08:37:34 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za autodelove partija 1 ob. o zaklj.ugov par.1.pdf application/pdf 93793 2015-06-23 08:37:00 Preuzmi
Izmenjena kon.dok.za san.materijal izmenjena konkursna dok.san.mat..doc application/msword 352768 2015-06-23 08:18:53 Preuzmi
Pitanje i odg.na pos.pitanje za sanitetski materijal pitanje i odgovor na post.pitanje 1.doc application/msword 45568 2015-06-23 08:17:59 Preuzmi
Obavestenje o zak.ug.za kard.sondu ob. o zaklj.ugov.za sondu.doc application/msword 36864 2015-06-22 14:39:03 Preuzmi
Pitanje i odg.na post.pitanje za sanitetski i ost.materijal pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 94155 2015-06-19 12:51:40 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sanitetski materijal konkursna dok.san.mat.pdf application/pdf 357823 2015-06-17 13:07:01 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sanitetski materijal poziv za podn.pdf application/pdf 157712 2015-06-17 13:05:43 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postp.za inf.ras.i ras.za sp.upotrebu za partije 6,7,8 obavestenje o obustavi postupka.pdf application/pdf 84095 2015-06-05 11:06:06 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ug.za naftne derivate ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 90433 2015-06-04 08:44:15 Preuzmi
Konk.dok.za kardiolosku sondu konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 398704 2015-05-19 12:08:43 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kardiolosku sondu poziv za podn.ponuda za kar.pdf application/pdf 164042 2015-05-19 12:08:03 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za autodelove pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 147387 2015-05-15 13:31:13 Preuzmi
Izmenj.kon.dok.za spriceve i igle izmenjena konkursna dok.pdf application/pdf 330686 2015-05-15 12:29:36 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za spriceve i igle Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 114845 2015-05-15 12:28:39 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za autodelove, autogume, ulja i ostalo konkursna dok.pdf application/pdf 501101 2015-05-08 08:53:32 Preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za autodelove,autogume, ulja i ostalo poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 160576 2015-05-08 08:52:41 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sredstva za odrzavanje higijene ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 91144 2015-04-29 09:44:19 Preuzmi
Konkursna dokum.za inf.rastvore i ras.za sp.upotrebu konkursna dok.inf.ras.i ras.za sp.pdf application/pdf 324372 2015-04-23 13:57:42 Preuzmi
Poziv za pod.ponuda za infut.ras.i ras.za spolj.upotrebu poziv za podn.ponuda za inf.rar.i ras.za sp.up.pdf application/pdf 161796 2015-04-23 13:56:33 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr. inf.sistema zdrav.ustanove ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 89779 2015-04-20 12:59:10 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za spriceve i igle konkursna dok.pdf application/pdf 330737 2015-04-20 11:30:41 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za spriceve i igle poziv za podn.pdf application/pdf 156591 2015-04-20 11:28:49 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.kompj.opreme ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 90408 2015-04-16 12:49:51 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za pranje vesa ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 90369 2015-04-03 13:17:19 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kasko osiguranje vozila ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 90037 2015-04-03 12:46:33 Preuzmi
Konk.dok.za odr. i popr.komp.opreme i stampaca konkursna dok.pdf application/pdf 318257 2015-03-27 12:31:09 Preuzmi
Poziv za podn.ponuda za odr.i popr.komj.opreme istampaca poziv za podn.pdf application/pdf 163803 2015-03-27 12:30:14 Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za odr.inf.sist.zdr.ust. E-karton Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 116257 2015-03-26 14:12:29 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sredstva za odrzavanje higijene konkursna dok.sred.pdf application/pdf 306821 2015-03-13 10:28:40 Preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za sredstva za odrzavanje higijene poziv za podn.pdf application/pdf 165398 2015-03-13 10:27:22 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odr.inf.sistema zdravstvene ustanove E-karton konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 535081 2015-03-03 13:02:13 Preuzmi
Misljenje Uprave za Javne nabavke za pok. preg.post.bez objavljivanja poziva za pod.ponuda misljenje Uprave za javne nabavke.pdf application/pdf 138824 2015-03-03 12:59:44 Preuzmi
Obavestenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda Obavestenje o pok.preg.pdf application/pdf 84396 2015-03-03 12:57:01 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za pranje vesa konkursna dok.pdf application/pdf 296409 2015-02-20 11:15:41 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za pranje vesa poziv za podn.pdf application/pdf 161492 2015-02-20 11:15:00 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kasko osiguranje vozila kon.dokumentacija.pdf application/pdf 398998 2015-02-13 12:44:42 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kasko osiguranje vozila poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 173107 2015-02-13 12:43:55 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za naftne derivate konkursna dok.naftni derivati...doc application/msword 246784 2015-02-11 12:43:31 Preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za naftne derivate poziv za podn.ponuda za naftne derivate.doc application/msword 37376 2015-02-11 12:42:45 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za toalet papir i ubruse za ruke partija 2 ob. o zaklj.ugov.za toalet papir, partija 2.doc application/msword 35840 2014-12-23 11:56:52 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kutije za med.otpad. partija 1 ob. o zaklj.ugov.kut.za med.otpad.doc application/msword 35840 2014-12-23 11:54:15 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ug.za od.i pop.vozila partija 2 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 2.doc application/msword 37888 2014-12-22 10:48:52 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ug.za od.i pop.vozila partija 1 ob. o zaklj.ugov.od.voz.partija 1.doc application/msword 37888 2014-12-22 10:47:37 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr. i popr.vodovodne i kanalizacione instalacije ob. o zaklj.ugov.od.vod.i kan.ins.art.1.doc application/msword 37376 2014-12-15 14:34:47 Preuzmi
obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i pop.klima uređaja i rash.uređaja ob. o zaklj.ugov.od.klima.par.3.doc application/msword 37888 2014-12-15 14:33:11 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.električne instalacije ob. o zaklj.ugov.od.el..ins.par.2.doc application/msword 37376 2014-12-12 10:53:38 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.stom.opreme i nabavka delova ob. o zaklj.ugov. odr.stom.opreme.doc application/msword 35840 2014-12-09 13:49:10 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za odrzavanje i popravku vozila partija 3 obavestenje o obustavi postupka za odr.vozila partija 3.doc application/msword 33792 2014-12-01 11:28:46 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za ampulirane lekove po partijama ob. o zaklj.ugov.amp.lek.phoenix pharma.doc application/msword 37888 2014-11-18 08:25:08 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za ampulirane lekove po partijama ob. o zaklj.ugov.amp.lek.farmalogist.doc application/msword 37888 2014-11-18 08:24:36 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za ampulirane lekove po partijama ob. o zaklj.ugov.amp.lek.farmeks.doc application/msword 37376 2014-11-18 08:23:57 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomaloski materijal za partije: ob. o zaklj.ugov.stom.mat. Interdent.doc application/msword 35328 2014-11-10 13:07:27 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomaloski materijal za partije: ob. o zaklj.ugov.stom.mat. Laviefarm.doc application/msword 35840 2014-11-10 13:06:40 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomaloski materijal za partije: ob. o zaklj.ugov.stom.mat. Tehnodent.doc application/msword 35840 2014-11-10 13:06:00 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomaloski materijal za partije: ob. o zaklj.ugov.stom.mat.Medicom.doc application/msword 35328 2014-11-10 13:04:59 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomaloski materijal za partije: ob. o zaklj.ugov.stom.mat.Neo-yu.doc application/msword 36352 2014-11-10 13:04:14 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomaloski materijal za partije: ob. o zaklj.ugov.stom.mat.Akord..doc application/msword 35840 2014-11-10 13:03:23 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku vozila sa ugradnjom original.rez.delova konkursna dok.odr.i popr.pdf application/pdf 379658 2014-11-10 12:59:33 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku vozila sa ugradnjom original.rez.delova poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 160379 2014-11-10 12:58:17 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za stomaloski materijal za partije: ob. o zaklj.ugov.stom.mat.vetmetal.pdf application/pdf 89177 2014-11-10 10:55:50 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavazavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije, klima uredjaja i rashladnih uredjaja konkursna dok.odr.i popr.vod.kan.el.ins.klima...pdf application/pdf 345599 2014-11-07 07:48:30 Preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda za odrzavazavanje i popravku vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije, klima uredjaja i rashladnih uredjaja poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 161531 2014-11-06 11:53:58 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kutije za medicinski otpad i toalet papir i ubruse za ruke konkursna dok.pdf application/pdf 302942 2014-10-30 12:53:50 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kutije za medicinski otpad , toalet papir i ubruse za ruke poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 158683 2014-10-30 12:23:59 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme i nabavku delova konkursna dok.odr.st.pdf application/pdf 357552 2014-10-28 10:39:08 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku stomatoloske opreme i nabavku delova poziv za podnosenje ponuda.doc application/msword 35840 2014-10-27 11:01:39 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za vodovodni kanalizacioni tehnički i elektromaterijal partija 3 ob. o zaklj.tehnicki mat. part.3.doc application/msword 37888 2014-10-22 11:54:11 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za vodovodni kanalizacioni tehnički i elektromaterijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.za elektromat.partija 2.doc application/msword 36352 2014-10-22 11:53:09 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za vodovodni kanalizacioni tehnički i elektromaterijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.vod.i kan.mat.partija 1.doc application/msword 37376 2014-10-22 11:52:01 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za ampulirane lekove obavestenje o obustavi postupka.doc application/msword 34304 2014-10-17 11:32:47 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za stomatoloski materijal Odluka o obustavi postupka.doc application/msword 38912 2014-10-17 11:17:27 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za rendgen materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal.partija 2.doc application/msword 36864 2014-10-16 10:38:23 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za rendgen materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.rendgen.materijal.partija 1.doc application/msword 36864 2014-10-16 10:35:54 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 6 ob. o zaklj.ugov.lab.materijal.partija 6.doc application/msword 36864 2014-10-15 13:47:04 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov.lab.materijal.partija 5.doc application/msword 35840 2014-10-15 13:45:21 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 4 ob. o zaklj.ugov.lab.materijal.partija 4.doc application/msword 36864 2014-10-15 13:44:15 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov.lab.materijal.partija 3.doc application/msword 37376 2014-10-15 13:43:42 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 2 ob. o zaklj.ugov.lab.materijal.partija 2.doc application/msword 37376 2014-10-15 13:43:09 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za laboratorijski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov.lab.materijal.partija 1.doc application/msword 36352 2014-10-15 13:42:31 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija ampulirani lekovi Izmenjena konkursna dok.amp.lekovi.pdf application/pdf 333433 2014-09-19 11:22:05 Preuzmi
obavestenje o zaklucenom ugovoru za odrzavanje medicinske opreme partija 5 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr 5.pdf application/pdf 92622 2014-09-19 08:42:13 Preuzmi
obavestenje o zaklucenom ugovoru za odrzavanje medicinske opreme partija 4 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr 4.pdf application/pdf 92851 2014-09-19 08:41:29 Preuzmi
obavestenje o zaklucenom ugovoru za odrzavanje medicinske opreme partija 3 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr 3.pdf application/pdf 92352 2014-09-19 08:40:03 Preuzmi
obavestenje o zaklucenom ugovoru za odrzavanje medicinske opreme partija 2 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr 2.pdf application/pdf 92302 2014-09-19 08:38:57 Preuzmi
obavestenje o zaklucenom ugovoru za odrzavanje medicinske opreme partija 1 ob. o zaklj.ugov.odr.med.opr 1.pdf application/pdf 92801 2014-09-19 08:38:02 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 5 ob. o zaklj.ugov 5.pdf application/pdf 94172 2014-09-19 08:35:25 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 4 ob. o zaklj.ugov 4.pdf application/pdf 92453 2014-09-19 08:34:49 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 3 ob. o zaklj.ugov 3.pdf application/pdf 93039 2014-09-19 08:34:20 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal partija 1 ob. o zaklj.ugov 1.pdf application/pdf 93401 2014-09-19 08:18:33 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za vodovodni,kanalizacioni, tehnicki i elektro materijal konkursna dok.vod.k.t.i e.m..pdf application/pdf 443929 2014-09-11 14:44:43 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za rendgen materijal poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 157585 2014-09-05 13:47:56 Preuzmi
Pitanje i odgovor za labaratorijski materijal pitanje i odgovor na post pit.2.pdf application/pdf 111113 2014-09-03 13:52:50 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kan.materijal ob. o zaklj.ugov. kan.mat.pdf application/pdf 89540 2014-09-02 08:21:07 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za ampulirane lekove poziv za podn.ponuda za amp.pdf application/pdf 158696 2014-08-28 13:15:51 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za stomatološki materijal konkursna dok.stom.mat.pdf application/pdf 373137 2014-08-25 12:32:36 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za stomatološki materijal poziv za podn.ponuda za stom.mat.pdf application/pdf 157501 2014-08-25 12:31:50 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija laboratorijski materijal Izmenjena konkursna dok.lab.mat.2.pdf application/pdf 370992 2014-08-21 08:52:00 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetsko vozilo ob. o zaklj.ugov.sanitet.pdf application/pdf 89749 2014-08-19 08:39:51 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za motor za sanitet ob. o zaklj.ugov.pdf application/pdf 90163 2014-08-19 08:39:03 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija laboratorijski materijal Izmenjena konkursna dok.lab.mat.1.pdf application/pdf 370866 2014-08-15 11:05:45 Preuzmi
pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za laboratorijski materijal pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 143770 2014-08-15 11:05:09 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za odrzavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na pos.pit..pdf application/pdf 131586 2014-08-13 08:01:11 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za laboratorijski materijal Izmenjena konkursna dok.lab.mat.pdf application/pdf 370711 2014-08-12 11:03:09 Preuzmi
Pitanje i odgovor za održavanje i popravku medicinske opreme pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 95847 2014-08-08 10:55:03 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za laboratorijski materijal konkursna dok.lab.mat.pdf application/pdf 370671 2014-08-05 13:48:23 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za laboratorijski materijal poziv za podn.ponuda lab..pdf application/pdf 157883 2014-08-05 13:47:27 Preuzmi
Konkursna dokumentacija odrzavanje i popravka medicinske opreme konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 510765 2014-08-05 08:57:48 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odrzavanje i popravku medicinske opreme Poziv za podnosenje ponuda odr.med.pdf application/pdf 159998 2014-08-05 08:56:45 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za sanitetski i ostali materijal pitanje i odgovor na post2.pdf application/pdf 144868 2014-07-17 14:18:11 Preuzmi
Izmenjan konkursna dokumentacija sanitetski i ostali materijal Izmenjena konkursna dok.san.materijal. 2.pdf application/pdf 356868 2014-07-09 08:55:59 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu Izmenjena konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 373494 2014-07-07 12:30:56 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 373315 2014-07-07 11:37:11 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu poziv za podn.ponuda.pdf application/pdf 158596 2014-07-07 11:36:10 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za spriceve i igle ob. o zaklj.ugov.spricevi i igle.pdf application/pdf 90638 2014-07-03 13:44:19 Preuzmi
Pitanje i odgovor za sanitetski i ostali materijal pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 116427 2014-07-02 10:25:45 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za sanitetski i ostali materijal Izmenjena konkursna dok.san.mat.pdf application/pdf 357032 2014-07-02 08:57:42 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu obavestenje o obustavi postupka.pdf application/pdf 92145 2014-07-01 12:42:08 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za motor za sanitetsko vozilo izmenjena konkursna dok.pdf application/pdf 400424 2014-06-30 14:54:49 Preuzmi
produzenje roka za dostavljanje ponuda za motor za sanitet Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 115155 2014-06-30 14:54:03 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sanitetski i ostali materijal poziv za podnosenje ponuda sanit.mat..pdf application/pdf 157301 2014-06-25 11:45:25 Preuzmi
Pitanje i odgovor na postavljeno pitanje za nabavku sanitetskog vozila pitanje i odgovor na pitanje.pdf application/pdf 129041 2014-06-24 11:18:41 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za motor za sanitetsko vozilo konkursna dok.motor.pdf application/pdf 400296 2014-06-20 12:56:34 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za motor za sanitet poziv za podn.ponuda za mot.za san.pdf application/pdf 161029 2014-06-20 12:55:45 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sanitetsko vozilo konkursna dokumentacija sanitet.pdf application/pdf 368173 2014-06-19 14:24:13 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za sanitetsko vozilo poziv za podnоsenje ponuda.pdf application/pdf 157090 2014-06-19 14:23:33 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu Izmenjena konkursna dokumentacija.pdf application/pdf 373352 2014-06-09 10:57:06 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu Izmenjena konkursna dok.pdf application/pdf 373337 2014-06-06 14:22:16 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dotavljanje ponuda za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 116075 2014-06-02 10:51:41 Preuzmi
Pitanje i odgovor na pos.pitanje za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu pitanje i odgovor na post.pdf application/pdf 140697 2014-05-28 11:04:01 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu konkursna dok..pdf application/pdf 370977 2014-05-08 12:54:00 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za kancelarijski materijal i obrasce u zdravstvu poziv za podn.ponuda.pdf application/pdf 157860 2014-05-08 12:53:01 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za nabavku autodelova, autoguma ulja i ostalo konkursna dok..pdf application/pdf 467701 2014-05-05 13:33:09 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za nabavku autodelova, autoguma, ulja i ostalo poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 158395 2014-05-05 13:24:34 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.inf.sis.zdr.ust.E-karton ob. o zaklj.ugov..pdf application/pdf 89712 2014-04-30 14:25:01 Preuzmi
Pitanje u vezi nabavke špriceva i igli pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 59402 2014-04-17 12:47:50 Preuzmi
konkursna dokumentacija za spriceve i igle konkursna dok.spricevi i igle.pdf application/pdf 328995 2014-04-17 12:16:28 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za spriceve i igle poziv za podn.ponuda.pdf application/pdf 156485 2014-04-17 12:15:54 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sredstva za higijenu ob. o zaklj.ugov..pdf application/pdf 90967 2014-04-17 10:33:50 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka javne nabavke autodelova, autoguma , ulja i ostalo Odluka o obustavi postupka za autodelove.pdf application/pdf 86709 2014-04-17 08:58:52 Preuzmi
Pitanje i odgovor na pos.pitanje za nbavku autodelova, autoguma, ulja i ostalo pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 158495 2014-04-16 14:10:36 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za odr.i popr.komj.opreme i stampaca ob. o zaklj.ugov..pdf application/pdf 90533 2014-04-14 12:34:15 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za nabavku autodelova, autoguma ulja i ostalo konkursna dok..pdf application/pdf 418325 2014-04-14 12:00:56 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za nabavku autodelova, autoguma, ulja i ostalo poziv za podnosenje ponuda.pdf application/pdf 158798 2014-04-14 11:59:49 Preuzmi
Odluka o dodeli ug.u preg.postupku za odr. E-Kartona Odluka o dodeli ugovora.pdf application/pdf 115885 2014-04-01 12:51:11 Preuzmi
Konkursna dok.za odr. E-kartona konk.dok.preg.pos.vazeca.pdf application/pdf 533329 2014-04-01 09:10:10 Preuzmi
Misljenje za preg.pos. E-karton misljenje uprave za javne nabavke.pdf application/pdf 137819 2014-04-01 09:09:38 Preuzmi
Obavestenje o pok.preg.postupka za odr. E -kartona Obavestenje o pok.preg.postupka model.pdf application/pdf 85410 2014-04-01 09:09:07 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za pranje vesa ob. o zaklj.ugov..pdf application/pdf 90494 2014-03-28 10:16:33 Preuzmi
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za kasko osiguranje vozila ob. o zaklj.ugov..pdf application/pdf 89704 2014-03-19 12:18:42 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za odr.i pop.kom.opreme i stampaca konkursna dok.pdf application/pdf 317925 2014-03-13 11:25:28 Preuzmi
Poziv za podnosenje ponuda za odr.i pop.komp.opreme i stampača poziv za podn.ponuda.pdf application/pdf 163396 2014-03-13 11:23:17 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za sredstva za higijenu konkursna dok.sred.za higijenu.pdf application/pdf 305259 2014-03-07 11:32:17 Preuzmi
Poziv za podnisenje ponuda za sredstva za higijenu poziv za podn.ponuda.pdf application/pdf 160991 2014-03-07 11:31:15 Preuzmi
Konkursna dokumentacija za pranje vesa konkursna dok..pdf application/pdf 295467 2014-03-05 11:40:37 Preuzmi
poziv za podnosenje ponuda za pranje vesa poziv za podn.ponuda.pdf application/pdf 161718 2014-03-05 11:40:01 Preuzmi
Obavestenje o obustavi postupka za nabavku motora za sanitetsko vozilo obavestenje o obustavi postupka zа motor za san.voz..pdf application/pdf 83018 2014-02-21 14:00:39 Preuzmi
Izmenjena konkursna dokumentacija za kasko osiguranje vozila izmenjena konkursna dok..pdf application/pdf 399393 2014-02-19 11:04:36 Preuzmi
Obavestenje o produzenju roka za dos.ponuda za kasko osiguranje vozila Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda.pdf application/pdf 115157 2014-02-19 11:03:29 Preuzmi
Pitanje i odgovor u vezi kasko osiguranja vozila pitanje i odgovor na post.pitanje ddor.pdf application/pdf 108374 2014-02-19 11:02:48 Preuzmi
Pitanje i odgovor u vezi kasko osiguranja vozila pitanje i odgovor na post.pitanje.pdf application/pdf 92009 2014-02-18 08:33:16 Preuzmi